Osaamisperusteinen opetus

Koulutuksen järjestäjä voi toteuttaa opetusta eri tavoin mahdollistaakseen osaamisperustaisen opetuksen sekä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen. Opettajan tehtävä -ja toimenkuvia voidaan tarkastella uudella tavalla sekä sopia paikallisesti työnkuvasta ja työn tavoitteista.Toiminnan muutos vaatii tuekseen pedagogista johtamista, missä huomioidaan sekä pedagoginen että didaktinen näkökulma. Tässä esitellään perusteltuja mahdollisuuksia toimintamallin kehittämiseen osaamisperustaisen opetuksen sekä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi sekä arviointityökalu teemoittain opettajien tehtävä- ja tulostoimenkuville.

Tässä osiossa esitellään koultuuspäällikkö ja Ecvet-expertti Riitta Karusaaren kokoama osuus opiskelijain yksilöllisen opintopolun varmistamisesta organisaationa ään koulutuspäällikkö ja Ecvet-expertti Riitta Karusaaren kokoama osuus opiskelijan yksilöllisen opintopolun varmistamisesta organisaationa osaamisperusteista didaktiikkaa hyödyntäen.

 

Riitta Karusaaren kokoama aineisto yhtenäisenä tiedostona:

Yksilöllisten opintopolkujen varmistaminen organisaationa.

Takaisin ylös