Yksilölliset polut

Opiskelijan yksilöllisissä opintopolkujen toteutuksessa voidaan hyödyntää erilaisia opetusjäjrestelyjä ja -menetelmiä (työvaltaista opiskelua, yrittäjänä toimimista jne) ja oppimista voidaan tukea hyödyntäen sosiaalista mediaa ja mobiililaitteita. Lisäksi oppimista voidaan rikastaa hyödyntämällä pelillisyyttä ja virtuaalimaailmoja. Tästä syystä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa kannattaa hyödyntää myös muita ammattipeda -sivuston eri osioiden sisältöjä. Yksilöllisiä opintopolkuja tarkastellaan lisäksi rakenteiden, pedagogisen johtajuuden, opettajuuden sekä oppimisympäristöjen näkökulmasta siten, että yksilöllisiä opintopolkuja on mahdollista toteuttaa myös suurelle määrälle opiskelijoita. Oheiseen malliin ”yksilölliset opintopolut ja opiskelijakeskeinen pedagogiikka” on koottu erilaisille yksilöllisille pedagogisille ratkaisuille ominaiset tekijät.

Yksilölliset opintopolut ja opiskelijakeskeinen pedagogiikka

Yksilölliset opintopolut opiskelijakeskeisellä pedagogiikalla from Toni Vesterinen

Toimintamallin SWOT kokonaisuudessaan:
http://www.slideshare.net/sirpapursiainen/swot-15673194

Edut eri osapuolien näkökulmasta:

Opiskelija

 • Elävä HOPS, jossa tarpeet, tavoitteet ja toiveet sekä lähtökohdat ja valmiudet voidaan huomioida
 • Valmistuminen yksilöllisen aikataulun mukaisesti työelämään tai/ja jatko-opintoihin
 • Työelämävalmiuksien varhainen kehittyminen
 • Opiskelun räätälöinti sitouttaa ja motivoi
 • Yhteisöllisyys
 • Tarkoituksenmukaisuus

 

Opettaja

 • Yhteisopettajuus ja kollegiaalisuus -> parempi työssäjaksaminen ja motivaatio
 • Elävä, ajantasainen HOPS
 • Ohjausosaamisen hyödyntäminen
 • Oppimiskumppanuus (opettaja/opiskelija)
 • Opetuksen ja työn monipuolisuus
 • Erilaiset pedagogiset ratkaisut mahdollistuvat, omien vahvuuksien hyödyntäminen
 • Työelämäkontaktit (opintojen yhteissuunnittelu ja tiivis yhteistyö opetuksen toteuttamisessa)

Työelämä

 • Tiiviimpi suhde oppilaitoksiin ja opiskelijoihin koulutuksen aikana - > osaaminen kehittyminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen vuorovaikutuksessa ja yhteinen kehittämistoiminta
 • Osaavaa työvoimaa tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin joustavammin
 • Tuloksellisuuden parantuminen opiskelijatyön myötä

Koulutuksen järjestäjä

 • Työvaltaisuus /työelämälähtöisyys koulutuksen toteuttamisessa -> koulutuksen vetovoima
 • Koulutuksen laadun parantaminen sekä opettajien ja ohjaajien pegagogisten taitojen vahvistuminen
 • Resurssien järkevä uudelleen kohdentaminen ja rakenteiden uusintaminen oppimista aidosti tukeviksi (osaamisperusteisuus käytännössä) -> tuloksellisuus parantuu mm. läpäisy tehostuu

 

Takaisin ylös