NY vuosi yrittäjänä ja 24h -leirit

Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia 6-25 -vuotiaille nuorille. Ohjelmat ovat käytännönläheisiä, tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia, jotka opettavat ongelmanratkaisua, ryhmätyötä sekä vastuunottoa omasta toiminnasta ja tarjoavat mahdollisuuksia omien ideoiden toteuttamiseen. Ny-yritys.fi on oppimisympäristö, johon on koottu tarkempaa tietoa ohjelman suorittamisesta ja hyödyllistä yrittäjän tarvitsemaa tietoa kuten taloushallinto- ja verotusasiat.

NY Vuosi yrittäjänä

NY Vuosi yrittäjänä on suunnattu peruskoulun 9.-luokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys (NY-yritys). Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. Vuosi yrittäjänä -ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. Lukuvuoden lopuksi valitaan paras NY-yritys kansallisessa NY Uskalla yrittää -finaalissa. Palkintona voittajalle on matka NY:n Vuosi Yrittäjänä -ohjelman JA-YE Europe Company of the Year -EM-kilpailuihin. Lukuvuoden 2011-2012 toisen asteen parhaaksi yritykseksi palkittiin Taipuu woodworks NY Oulun seudun ammattiopistosta. Yrityksen liikeideana on valmistaa monikäyttöisiä ja laadukkaita puukäsitöitä. Taipuun pojat Seppo Paldanius ja Olli Mäkinen ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää uskoa omaan tuotteeseensa kuin myös arvoihin tuotteen takana. Yhdeksi tärkeimmäksi Vuosi Yrittäjänä -ohjelmasta saamistaan opeista kaksikko nimeää yhteistyökumppanien hankinnan.

Hyödyt opiskelijalle:

 • Lukuvuoden mittaisen projektin aikana opiskelija oppii huomaamaan kuinka hitaasti asiat kehittyvät ja kuinka paljon työtä yksinkertaisen tuoteidean toteuttamiseen ja myymiseen voi mennä
  • Opiskelija oppii työelämän prosesseja ja arvioimaan tarvittavan työn ja ajan määrää
 • Ny yrityksen toimintavuoden aikana saa opetella käyttämään omia vahvimpia ominaisuuksiaan, mutta se myös pakottaa menemään epämukavuusalueelle.
 • Opiskelija saa uusia verkostoja ja voi saada lisätuloja
 • Liiketaloudellinen osaaminen kehittyy: opiskelija saa käytännön kokemusta kirjanpidosta, markkinoinnista ja myynnistä

Hyödyt opettajalle:

 • Oppii yhdessä opiskelijoiden kanssa
 • Saa motivaatiota nähdessään oppilaiden aktiivisuuden ja vastuunoton
 • Pääsee NY-messuille ja kansalliseen tapahtumaan
 • Saa monista oppilaista esiin taitoja ja tietoja, joita ei olisi aiemman oppimenestyksen tai persoonan perusteella odottanut
 • Avaa pelin uudenlaisten opetusmenetelmien käyttöön ryhmän kanssa
 • Antaa mahdollisuuden oman osaamisen ja opettamisen kehittämisen jatkamiselle yrittäjyyskasvatuskoulutuksiin / työryhmiin / tapahtumiin osallistumalla.

NY 24h -leiri

NY 24h -leiri on ammatillisen toisen asteen sekä lukion opiskelijoille suunnattu vuorokauden mittainen opinto-ohjelma, joka tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden elämysluontoiseen opiskeluun yrittäjyydestä sekä työelämässä tarvittavista taidoista. NY 24h -leiri voi olla oppilaitoksessa valinnaisena aineena, jolloin ohjelmaan mukaan lähtevät opiskelijat saadaan motivoitua toimintaan. Ohjelman kuvausta voidaan oppilaitoskohtaisesti muokata ja leiri voi olla myös osa suurempaa opintokokonaisuutta. Ohjelman integrointi muuhun opetukseen riippuu oppilaitoksen kurssitarjonnasta ja resursseista. NY 24h -leiri voi olla myös useamman oppilaitoksen yhteinen opinto-ohjelma.

NY 24h -leirin aikana opitaan yrittäjyyden asioita oman idean toimiessa opetuksen tarinana. Teoriaopin lisäksi nuori saa hyvän paketin elämänhallinnan taitoja. NY 24h -leiri on osa NY Yrittäjyyskasvatuksen polkua. Lisätietoja NY ohjelmista saa Nuori Yrittäjyys ry:n toimistosta, aluetoimijoilta sekä verkkosivuilta.

NY 24h -leirin käytännönläheinen opetus tapahtuu ”learning by doing” -periaatteella. NY 24h -leirillä sovellettava interaktiivinen ryhmäoppiminen kehittää vuorovaikutustaitoja, neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. NY 24h -leirin ohjattu ohjelma rakentuu yhteisluennoista ja infoista/tietoiskuista, sekä ns. pienistä ja suurista rastitehtävistä, joista koko leirin ydin koostuu. NY 24 h-leirin oppimisprosessi perustuu opiskelijaryhmien yhteistyössä luomiin ideoihin ja visioihin. Leirillä luodaan ideasta liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yrityksen elinkaaren mukaisesti yhdessä asioista oppien. Leirillä voi olla jokin yleisesti annettu, järjestettävässä oppilaitoksessa päätetty teema tai yhteistyöyrityksen määrittelemä haaste, johon leiriryhmät työstävät liikeideoita sekä uusia toimintamalleja ja innovoivat erilaisia ratkaisuja. Leirille osallistujien lisäksi leirin järjestäminen ja sen ohjaaminen on ohjaajaoppilaille vuorovaikutteinen oppimisprosessi. Leiriläiset ovat sovitusti saaneet myös opintosuorituksia leirille osallistumisesta.

NY 24h -leiri toteutetaan yhdessä leiriohjaajien kanssa:

 • leiri toimii nuorilta nuorille -periaatteella.
 • leirin varsinaisina vetäjinä toimivat nuoret ohjaajat, jotka ovat olleet aiemmin mukana yrittäjyysohjelmissa tai käyneet leiriohjaajan koulutuksen tai ohjauksen.
 • NY suosittaa, että oppilaitoksesta on mukana myös vähintään kaksi vastuuopettajaa, joilla on kokonaiskäsitys leirin toiminnasta ja jotka voivat toimia ohjaajien tukena.

Hyödyt ohjaaville opiskelijoille:

 • Työelämätaitojen kehittyminen; yhteistyötaidot, suunnittelu- ja aikataulutustaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot, kokonaisuuksien hallinta, päätöksenteko ja vastuun ottaminen.
 • Opintopisteet

Hyödyt osallistujille:

 • Yrittämisen ilon kokeminen ; ”Yrittäjyys on hauskaa”
 • Yrittäjyystaitojen oppiminen; liikeidea, talous, yhteistyö, johtaminen ja itsensä tunteminen
 • mahdollisuus oppia oma-aloitteisuutta, ongelmien ratkaisua, yrittäjämäistä toimintatapaa, vastuunottoa, projektiluontoista työskentelyä ja vuorovaikutustaitoja
 • Hieno kokemus ja edistää luokan/ryhmän ryhmäytymistä
 • Opintopisteet

Hyödyt opettajalle/oppilaitokselle:

 • Yrittäjyystaitojen oppiminen (opettajien koulutus voidaan järjestää paikallisten yrittäjyyskasvatustahojen kanssa)
 • Opetushallituksen suositus; Nuori Yrittäjyys -opinto-ohjelmien käyttö on saanut pilotointivuonna opetushallituksen suosituksen. Suosituksella tuettiin NY 24h -leirin ja opettajien yrittäjyyskoulutuksen yhteistyötä.
 • Vaihtelevuutta ja uusia kokemuksia opetustyöhön
Takaisin ylös