Nuorisotakuulla vaikuttavuutta

Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.
Nuorisotakuu.fi

Nuorisotakuu tulee vaikuttamaan koulutuksen järjestäjien toimintaan esimerkiksi seuraavasti:

 • Edellyttää yksilöllisiä opintopolkuja, jotta kaikki saavat itselleen ”sopivaa” opetusta
 • Kasvatuksellinen vastuu korostuu ammatillisen opetuksen rinnalla
 • Opiskelijahuollon haasteet – opiskelijoiden haasteelliset elämäntilanteet
 • Erot ”hyvien” ja ”heikkojen” opiskelijoiden välillä kasvaa edelleen
 • Nuorisotakuun tehokas hoitaminen edellyttää kunnissa monialaista yhteistyötä
 • Osatutkintojen suorittamisen yleistyminen (?) ja niiden rahoittaminen (OPH)

Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteuttaminen nousee entistä keskeisemmäksi.
Ehdotuksia kehittämiseen:

 • Kaikki opiskelijat yhdessä / ei enää vuosiluokkia vaan yhteistyötä vanhempien vuosiluokkien kanssa. Tämä mahdollistaa vertaisoppimisen
 • Valinnaisuuden lisääminen
 • Luokaton ammatillinen koulutus
 • Uusien pedagogisten innovaatioiden hyödyntäminen ja monimuotoiset oppimisympäristöt
  • yhteistyö tiivistäminen esimerkiksi nuorten työpajojen kanssa
 • Uudenlaiset tavat osaamisen osoittamiseen (tunnistamiseen ja tunnustamiseen)
 • Työelämäyhteistyöhön panostaminen – työpaikkoja hitailla poluilla opiskeleville

Takaisin ylös