Opiskelijakeskeinen pedagogiikka

Opiskelijakeskeisessä pedagogiikassa opiskelijan omat verkostot ja työelämäverkostot nähdään voimavaroina ja motivaation lähteinä, jotka kantavat läpi elämän. Opiskelijat rakentavat omalta osaltaan yhteiskuntaa ja opiskeluaikana heitä tuetaan kehittymään aktiivisiksi toimijoiksi omassa elämässään, työelämässä ja yhteiskunnassa.

Opiskelijakeskeisessä pedagogiikassa keskitytään opiskelijan oppimisen edellytyksiin, tarpeisiin, toiveisiin ja osaamiseen. Opiskelijan unelmien ja vahvuuksien löytäminen ja tunnistavat motivoivat sekä tukevat työllistymistä ja urasuunnittelua. Nämä vaikuttavat tutkinnon sisältöön sekä siihen, kuinka paljon opiskelijalla kuluu aikaa tutkinnon suorittamiseen ja ammattiosaamisen saavuttamiseen.

Erityisen tärkeää on opiskelijan verkostojen hyödyntäminen oppimisen edistämisessä ja erityisesti silloin, kun hänellä on todettu erityisen tuen tarve. Tukiverkosto voi mahdollistaa opiskelijalle opintojen suorittamisen kokonaisuudessaan tai tukea opiskelijaa tutkinnon osan suorittamisessa Tavoitteena on opiskelijan osaamisen kehittäminen kokonaisvaltaisesti työelämää ja elämää varten. Opiskelijan ymmärtäessä oman turvaverkkonsa merkityksen, voi turvaverkko olla tärkeänä tukena myös myöhemmin elämän eri vaiheissa.

Opiskelijakeskeisen pedagogiikan avainsanoja from sirpapursiainen

Takaisin ylös