Mobiilioppimisen soveltaminen käytäntöön

Katso myös
Ammattipedassa:

Työelämälähtöinen mobiilioppiminen on monipuolisimmillaan toiminnallista ja yhteisöllistä. Kun laiteympäristö on tiedossa ja lupa-asiat kunnossa, päästään käsiksi itse asiaan, jossa laitteet ovat sivuroolissa.

Mobiiliteknologiaa hyödynnettäessä on tärkeää että oppimisen tavoitteet nimetään selkeästi ja konkreettisesti. Näin hahmotetaan mobiiliuden tuoma lisäarvo ja pystytään tekemään päätöksiä käytettävistä sovelluksista ja verkkoympäristöistä.

Työelämälähtöisessä mobiilioppimisessa tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • opittavaan asiakokonaisuuteen tutustuminen
  • käsitteiden ja ammattikielen oppiminen
  • asiakaspalvelutilanteiden haltuunotto
  • työtehtävän suunnittelun vaiheet
  • työprosessien oppiminen
  • tiimissä toimiminen
  • oman oppimisen reflektointi
  • työssäopitun näkyväksi tekeminen
Mobiililaitteet oppimisessa
Takaisin ylös