Verkkoympäristöt ja sosiaalinen media

Katso myös
Ammattipedassa:
Muualla netissä:

Sosiaalisen median ympäristöt toimivat useimmiten mutkattomasti mobiililaitteilla. Sosiaalisen median käyttäminen osana opetusta muuttaa ammatillista oppimista opiskelijaa aktivoivaan suuntaan. Oppilaitoksen suljetut oppimisympäristöt eivät yleensä toimi joustavasti mobiililaitteilla, eivätkä tue elinikäisen oppimisen ajatusta sulkiessaan opiskelijan oppimistuotokset sisälleen myös opintojen jälkeen. Sosiaalisen median avulla opiskelijat voivat

  • jakaa tuotoksiaan,
  • keskustella opittavista asioista ryhmissä,
  • tavoittaa eri alojen asiantuntijoita,
  • olla yhteydessä opettajaansa esim. työssäoppimisen aikana ja
  • jatkaa sähköistä oppimispolkuaan myös opintojen päätyttyä.

Erilaisten verkkoympäristöjen, kuten wikien, blogien ja yhteisöalustojen tuntemusta on hyvä olla jo ennen kuin lähtee hyödyntämään mobiililaitteita opetuksessa. Näin ei jäädä hienojen mobiilituotosten, kuten videoiden, sarjakuvien tai kuvaesitysten sudenkuoppaan, vaan päästään tasolle, jossa oppimisen tavoitteet tulevat näkyviin. Jos mobiilituotokset jäävät laitteisiin, joita muutkin ryhmät käyttävät tai jotka ovat opiskelijoiden omia, ne helposti katoavat ja menettävät merkityksensä oppimisen kannalta.

Kun mobiilisti tehdyt tuotokset jaetaan yhteisessä verkkoympäristössä

  • ne pystytään linkittämään paremmin opittavaan asiaan,
  • niitä pystytään kommentoimaan yhdessä,
  • niitä voi jatkojalostaa toisten ryhmien kanssa ja
  • niihin voi palata vaikka ennen osaamisen todentamista tutkintotilaisuudessa.

Opetushallitus on laatinut sosiaalisen median opetuskäytön suositukset, jotka tukevat hyvin mobiilioppimisen toteuttamista ottaen huomioon tietoturvaan, mediakäyttäytymiseen ja tekijänoikeuksiin liittyvät asiat. Usein opiskelijatkin ovat uuden äärellä, sillä suuri osa on käyttänyt vain joitakin verkkoympäristöjä ja niitäkin vapaa-ajan asioissa.

Joissain tapauksissa suljettu verkkoympäristö puoltaa paikkaansa. Näin on esimerkiksi silloin, kun työssäoppimispaikalla otettuja kuvia henkilöistä, välineistä tai tilanteista ei voida jakaa julkisesti. Työssäoppimispaikan kanssa onkin aina sovittava tarkat säännöt siitä, mitä voi kuvata sekä selvittää miksi näin tehdään. Jälleen siis palataan oppimisen tavoitteen selkeään kuvaamiseen.

Takaisin ylös