Mobiilioppimisen määritelmä

Tablet-laitteiden ja älypuhelinten suosion myötä mobiililaitteiden käyttö opetuksessa ja oppimisessa on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi oppilaitoksissa. Mobiilioppiminen voidaan nähdä useasta näkökulmasta oppimisen tavoitteista ja laitteen käyttötavasta riippuen. Valmista mobiilisti opiskeltavaa materiaalia on tarjolla loputtomat määrät mobiilisovellusten ja nettiselaimen kautta; kirjoja, lehtiartikkeleita, luentoja, asiantuntijapuheenvuoroja jne. Toisaalta laite mahdollistaa opiskelijalähtöisen ja aktivoivan opetuksen ja oppimisen toteuttamisen, jolloin opiskelijasta tuleekin materiaalin tuottaja ja jakaja. Työelämälähtöisessä oppimisessa laitteen mahdollistama ajasta ja paikasta riippumattomuus tuo lisäarvoa mobiilioppimiseen.

Mobiilioppimisen uusia rooleja

ELearning guildin ja MoLeNet-hankkeen mobiilioppimisen määritelmät kiteyttävät ajatuksen opiskelijalähtöistä oppimiskäsitystä tukevasta mobiilioppimisesta:

Mobiilioppiminen on aktiviteetti, joka tukee yksilön tuottavuutta informaation tuottamisessa, jakamisessa ja kuluttamisessa laitteella, joka käyttää verkkoyhteyttä ja mahtuu taskuun tai laukkuun (eLearning guild). Mobiilioppimisen toteuttamisen taustalla ovat aina oppimisen tavoitteet, joihin pääsemistä mobiililaitteiden käyttö voi helpottaa, tukea, edistää ja lajentaa (MoLeNet).

Takaisin ylös