Etäoppimisen teknologia

Usein virtuaalimaailmojen hyödyntämistä organisaatioiden oppimisessa tukee myös ajatus kustannussäästöistä. Jo nyt yritysmaailmassa on saatu aikaan merkittäviä taloudellisia ja ajallisia säästöjä kun koulutustilanteita ja seminaareja on järjestetty virtuaalimaailmassa lähitapaamisten sijaan. Matkustamisen välttäminen säästää paitsi rahaa ja luontoa, myös aikaa.

Viime aikoina kestävän kehityksen ja ympäristönäkökulman huomioiminen, ilmastonmuutoksen kiihtyessä, ovatkin saaneet ympäristövastuulliset yritykset pohtimaan virtuaalimaailmojen hyödyntämistä yhtenä varteenotettavana oppimisen ja kokoustamisen etäteknologiana.

Kapp (2010) luonnehtii saatuja kansainvälisiä yrityskokemuksia sekä resurssien säästymisenä että on oppimisen laatuna, joka on ollut vähintään yhtä hyvä kuin perinteisen lähiopetuksen menetelmällä saavutettu osaaminen. Merkittävää osaamistason kasvua ja läpäisyn tehostamista on saavutettu esimerkiksi Kanadan rajaviranomaisten koulutusohjelmassa Loyalist Collegessa.

Takaisin ylös