Opiskelijan voimaantuminen

Opiskelijan voimaantumista tarkastellaan esitetyissä malleissa ammatillisen kasvun ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvamisen näkökulmista. Opiskelijan voimavaroihin vaikuttavat opiskelijan henkilökohtainen elämä sosiaalisine suhteineen ja verkostoineen sekä opiskelijan elämäntilanne, kuten terveys. Toisaalta opiskelijan voimaantumiseen vaikuttavat myös oppimisvaikeuksien huomiointi ja riittävä tuki näiden suhteen opintojen aikana.

Voimaantuminen innostaa opiskelussa syventämään/laajentamaan tietoa. Voimaantuminen tukee itsetunnon tervettä kehitystä ja tukee jaksamista opinnoissa sekä voi edesauttaa myös tulevaa työssäjaksamista opintojen jälkeen.

Voimaantuminen opiskelijan henkilökohtaisissa oppimisverkostoissa tapahtuu ihmisten kohtaamisen kautta sekä saamalla vahvistusta omille ideoille. Opiskelijan oma näkemys vahvistuu etenkin, kun hän saa tukea kavereilta ja vertaisiltaan. Työelämän edustajien antama myönteinen palaute vahvistaa opiskelijan ammatillista identiteettiä. Opettajan antama palaute voi auttaa huomioimaan erilaisia näkökulmia ajattelussa ja valinnoissa. Opettajan myönteinen ja kannustava palaute tukevat halua oppia lisää ja kehittää omaa ammattitaitoaan, mutta opettajan antama myönteinen palaute tukee laajemmassakin näkökulmassa nuoren kasvua yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.

Takaisin ylös