Miksi

Työssäoppimisjaksolla mobiiliohjaus mahdollistaa joustavan, tarvelähtöisen viestinnän, mikäli tekninen toimintaympäristö on kunnossa. Ryhmässä on tyypillisesti opiskelijoita, jotka hyötyvät tiiviimmästä yhteydenpidosta. Parhaimmillaan mobiililaitteet auttavat opettajaa kohdentamaan rajalliset resurssinsa siten, että kaikki opiskelijat saavat enemmän ohjausta kun aikaa kuluu vähemmän fyysisiin siirtymiin. Näin vältetään myös tilanteita, joissa työssäoppimisjakso on jo pitkällä kun opettaja saa tiedon, että työtehtävät eivät ole tukeneet oppimista tai työpaikalla tapahtunut ohjaus ei ole ollut riittävää.

Mobiililaitteet mahdollistavat myös monipuolisen dokumentoinnin. Monia ammatillisen osaamisen kokonaisuuksia ja prosesseja saa paremmin kuvattua visuaalisesti kuin tekstin avulla. Esimerkiksi viherartesaani-opiskelijan työssäoppimispäiväkirjassa voi lukea päivän osalta, että istutin kaksi puuta. Saman asian dokumentointi kuvasarjana blogiin tai Facebook-ryhmää kertoo huomattavasti enemmän opiskelijan työssäoppimispäivästä.

Takaisin ylös