Learning by doing

Katso myös
Ammattipedassa:

 

Pedagoginen perusajatus  

Oppimisympäristön kehittämishanke, jonka tavoitteena on pedagogiikan ja opetusmenetelmien kehittäminen. Keskeistä on ilmiöperusteinen oppiminen, tekemällä oppiminen ja kokemuksellinen oppiminen.

Tavoitteet

Tavoitteena on tarve vastata nuorten odotuksiin ammatillisesta koulutuksesta, niin että he saavat onnistuneita oppimiskokemuksia, sitoutuvat opiskeluihin ja ovat motivoituneet. Samalla koulutetaan työelämän tarpeisiin osaajia.

Opiskelija

Opiskelijan oma halu, into päästä käytännössä tekemään ja kiinnostus ovat otollinen lähtökohta oppimiselle. Toistuessaan positiiviset oppimiskokemukset vahvistuvat ja muodostavat onnistuneen oppimisen kehän.

Opettaja

Opettajan roolina on olla oppimistilanteiden järjestelijänä, valmentavana ohjaajana, tutorina, kannustavana rinnalla kulkijana, motivoijana ja oppimisen mahdollistajana.

Toteutus

Ammatillisia ja ammattitaitoa täydentäviä aineita opiskellaan käytännön työtehtävissä ja työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa kuten autohallissa, kahviossa, hankkeissa, tapahtumissa ja työpaikoilla. Taidot opitaan tekemällä.

Learning by doing from sirpapursiainen

Esimerkkinä englanti autoalalla yhteisopettajuuden avulla.

Lbd esimerkkinä autoalan englanti from sirpapursiainen

Prosessikuvaus

Prosessikuvaus lbd from sirpapursiainen

Toimintamallin edut ja haasteet

Learning by doing swot from sirpapursiainen

Mitä tämä malli vaatii resursseilta ja rakenteilta jotta se voidaan ottaa käyttöön?

 1. Pedagogista johtajuutta, innovatiivisuutta – myönteistä asennetta, valmiutta astua pois mukavuusalueelta – rohkeutta kokeilla, uskallusta luopua vanhoista rutiineista, näihin ei tarvita taloudellisia, vaan henkisiä resursseja ja sosiokulttuurista innostamista.
 2. Työjärjestyksessä huomioimista, yhteistä suunnitteluaikaa, yksin tekemisestä yhteiseen tekemiseen.
 3. Innostavia työelämän kaltaisia oppimisympäristöjä – toimeksiantoja, työpaikkoja

 

Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?

 1. Kannustamista
 2. Kehittävää työotetta
 3. Tarvittavan koulutuksen järjestämistä

Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?

 1. Haetaan halukkaat ja innostuneet muutosagentit pilotoimaan, edellyttää että johto tuntee,
 2. Kokeillaan, kehitetään, reflektoidaan – jaetaan kokemuksia
 3. Ymmärretään opiskelija oman oppimisprosessinsa subjektina
 4. Nähdään opettajan rooli ohjaajana, oppimisjärjestelyjen mahdollistajana, kannustajana

Edellyttääkö toimijoilta jotain erityisosaamista?

 1. Luottamusta että oppimista tapahtuu monella eri tavalla
 2. Kannustamista
 3. Ohjausosaamista

Millainen alueellinen vaikuttavuus toiminnalla on?

 • Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden paraneminen.
 • Hyvä palaute työssäoppimispaikoista, opiskelijoilla paremmat valmiudet asiakaspalvelussa yms. käytännön työtehtävissä. Esim. Piace Cake harjoitusyrityksessä sama kassajärjestelmä kuin monilla työpaikoilla. Opiskelijat päässeet jo ensimmäisen topin aikana kassalle, mikä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista.

Miten toiminta tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista tai ennaltaehkäisee syrjäytymistä?

 • ekemällä oppiminen sopii kaikille. Saadun kokemuksen mukaan nuoret joilla on ollut oppimisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn hankaluutta peruskoulussa, menestyvät hyvin toiminnallisessa opiskelussa. Näyttää siltä että Learning by doing on parasta ennaltaehkäisyä syrjäytymistä vastaan.

Learning by doing- juliste

Takaisin ylös