Yksilöllisen opintopolun varmistaminen

Opiskelija voi hankkia osan osaamisestaan toisen koulutuksen järjestäjän opintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen, laajennettuna työssäoppimisena, erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen tai valitsemalla jonkun muun vastaavan mahdollisuuden missä hän voi saavuttaa määritellyt ammattitaitovaatimukset ja oppimistulokset. Opiskelija voi hankkia osan osaamisestaan niin ikään kansainvälisen liikkuvuuden aikana. Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän ECVETin periaatteiden mukaan opiskelijan liikkuvuuden prosessi on kolmivaiheinen.

Pedagoginen näkökulma

Opettajan työn suunnittelussa on kuvattuna pedagogisia näkökulmia suhteessa didaktiseen ohjaukseen ja arviointiin. Opiskelijan yksilölliset opintopolut mahdollistuvat opettajan ja uudenlaisen opetuksen ja koulutuksen järjestämisen toimintatavoilla (uudenlainen opettajan työnsuunnittelu ja sen näkyminen opiskelijan oppimisprosesseissa).

Prosessi yksilöllisen opintopolun varmistaminen from sirpapursiainen

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

Toimintamallin käyttöönotto edellyttää sekä johdolta että opettajilta hyvää työelämäosaamista, tutkinnon perusteiden tuntemusta sekä syvällistä pedagogista osaamista erityisesti opiskelijan yksilöllisiin opintopolkuihin, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen sekä arviointiin liittyen. Lisäksi on joukko muita tekijöitä kuten koulutuspoliittisten linjausten, kehittämisen ja tulevaisuustoimenpiteiden ja uudistusten tunteminen.

Voidaankin oikeastaan sanoa että pedagoginen ja didaktinen uudistava ote edellyttävät kokonaisvaltaista asioiden hallintaa sekä oikeanlaista nöyryyttä opetella uutta ja hankkia uudistavaa osaamista. Lisäksi tarvitaan innovointia ja motivaatiota kehittää koulutuksen ja opetuksen järjestämistä huomioiden opiskelijan ollessa keskiössä.

Edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta yksilöllisen opintopolun varmistaminen from sirpapursiainen

Lisää opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja työelämän etuja ja hyötyjä Opetushallituksen julkaisussa FINECVET suunnan näyttäjänä; Oppaat ja käsikirjat 2012:3 (sivut 11-13).

Takaisin ylös