Case Myllytulli

Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikössä oppimisympäristöjä ollaan lähdetty kehittämään kokonaisvaltaisesti. Oppimisympäristöjen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota opiskelija-, yhteisö-, arviointi- ja tietokeskeisyyteen. Oppimisympäristön suunnitteluun liittyviä elementtejä:

  • Sosiaalinen media oppimisen tukena
  • Fyysinen oppimisympäristö
  • Virtuaalisen tilan rakentaminen täydentämään fyysistä oppimisympäristöä
Oppimisympäristöjen suunnittelun elementit

Tieto- ja viestintätekniikka on aina vain enemmän läsnä oppimisen tukena. Tulevaisuuden oppimisympäristöissä ihmiset kohtaavat virtuaalisissa tiloissa ja sitä kautta opitaan asioita ja luodaan verkostoja (Silander, Ryymin & Mattila (toim.) 2012). Opiskelijalähtöinen työskentely edistää oppimista, koska se kannustaa opiskelijoita tuomaan ideoita ja ajatuksia esiin oppimistilanteessa.

Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus.

Pasi Silander, Essi Ryymin ja Pasi Mattila (toim.), 2012: Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus.

Takaisin ylös