Ohjaus ja arviointi

Edutainment sisällöissä arviointi on rakennettu itse peliin. Mittaaminen tapahtuu oikeista vastauksista saatuihin pisteisiin ja tehtävien suorittamiseen käytettyyn aikaan.

Simulaatiossa suoritettavat tehtävät voivat olla monimutkaisempia ja tarjota pelaajalleen useita vaihtoehtoja etenemiseen. Tällöin arvioinnista tulee haastavampaa. 3D-simulaatiopeleissä usein loppuun suoritettu tehtävä esim. talon rakentaminen tai potilaan hoito osoittaa osaamisen tason. Keskeisintä arvioinnissa on se, kuinka peleissä saavutettu oppijan osaaminen on siirrettävissä reaalimaailman tilanteisiin.

Pelaamisen jälkeen yhteisöllinen keskustelu ja oman oppimisen reflektointi ovat toimivia arvioinnin muotoja. Perinteisiä arviointimenetelmiä, kuten kokeita käytetään pelien yhteydessä myös usein. Arvioinnin ajankohtaa tulee miettiä, sillä parhaimmillaan oppija uppoutuu pelin pariin ja tällöin keskustelu, opettajan puuttuminen keskeyttää pelin ja samalla mahdollisesti oppimisprosessin.

Takaisin ylös