Mobiilioppiminen ammatillisessa kontekstissa

Mobiilioppiminen tarjoaa mahdollisuuksia linkittää opetusta työelämään ja uusia ulottuvuuksia työssäoppimisen dokumentointiin. Kun työelämän tilanteita voidaan tallentaa, välittää suoraan paikan päältä ja jakaa opiskelijoiden kesken, päästään käsittelemään niitä haasteita, joita opiskelijat kohtaavat oppilaitoksen seinien ulkopuolella.

Kirjallinen tuottaminen ei ole kaikkien opiskelijoiden vahvuus. Visuaalinen dokumentointi tarjoaa uusia, monipuolisempia mahdollisuuksia osaamisen osoittamiseen. Visuaalisen materiaalin tuottaminen voi myös motivoida opiskelijoita uudella tavalla, etenkin jos materiaali julkaistaan julkisen palvelun kautta kaikkien nähtäväksi. Kun kaikkea ei tarvitse kuvata kirjallisesti, vaan käytössä on ääni, kuva ja video, saadaan paremmin esiin esimerkiksi työprosesseihin liittyviä asioita ja elinikäisen oppimisen avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Takaisin ylös