Avatar

Avatar-hahmo itsessään tuo siis oman merkittävän lisäarvon virtuaalimaailmojen käyttämiseen oppimisen tukena. Kokemuksen mukaan vuorovaikutus avatarin kautta on usein reaalimaailmassa tapahtuvaa vuorovaikutusta tasa-arvoisempaa. Reaalimaailman arvoasetelmat (esim. opettaja-oppija) hämärtyvät ja vuorovaikutus on rikasta

Avatar hahmoja

On myös todettu, että virtuaalimaailmassa hiljaiset, ujotkin oppijat saavat paremmin äänensä ja mielipiteensä kuuluviin kuin perinteisessä luokkahuoneessa. Avataren muunneltavuus tarjoaa myös mahdollisuuden eri roolien ottamiseen ja niistä oppimiseen. Opiskelija ei toisin sanoen ole sidoksissa reaalimaailman rajoituksiin, kuten etäisyyksiin tai fyysisiin ongelmiin (esim. liikuntarajoite). Perinteiseen luokkahuoneopetukseen verrattuna virtuaalimaailman vuorovaikutuksessa on tietenkin rajoituksensa: esimerkiksi kehonkielen ja ilmeiden puuttuminen tai niiden kömpelyys voivat vaikeuttaa viestintää.

Takaisin ylös