Oppimispelit

  1. Oppijan motivaation ja sitoutumisen lisääntyminen
  2. Oppimisen henkilökohtaisuus
  3. Teorian harjoittelu aidossa kontekstissa
  4. Kognitiivisten, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen
  5. Oppimistulosten paraneminen

Oppimispelit on suunniteltu opettamaan tiettyä tietoa tai taitoa. Oppimispelejä voidaan käyttää sekä koulussa että kotona ja niiden keskeinen tarkoitus on tukea opetusta. Oppimispeleissä opittava sisältö on sisällytetty itse peliin. Sivustolla keskitymme erityisesti yhteen oppimispelien muotoon, simulaatioihin ja varsinkin 3d-simulaatiopeleihin. Simulaatiot mallintavat todellisuutta, sen maisemaa ja toimintamalleja mahdollisimman autenttisesti. Peliteollisuudesta tuttuja simulaatiopelien muotoja ovat erilaiset lento- ja ajosimulaattorit. Konesimulaattoreihin, perehdymme sille varatussa Simulaattorit-osiossa.

Takaisin ylös