Hyödyllisiä linkkejä

Arviointi

Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien, työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien käyttöön. Oppaan on tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista.

Hyvät käytännöt -palvelu

Kestävä kehitys

Kestävää ammatillista koulutusta – näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen

Laatutyö

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011–2020

Mediakastavatus

Lapset ja nuoret mediaosallistujina — Osallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelma
Toimintaohjelmaan on koottu osallistumista tukevan mediakasvatuksen taustaa, menetelmiä, materiaaleja sekä vaikuttamisen tapoja ja paikkoja.

Näyttötutkinnot ja näyttötutkintomestarikoulutus

Näyttötutkinto-opas

Näyttötutkintomestari, koulutusohjelma (25 op.)

Strateginen ja pedagoginen johtajuus

Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa sopii tutustuttaviksi kaikille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Opettajien työelämäjaksot

Opas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen

Oppimisympäristöt

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä
Kansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010

Oppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessa

Oppimisympäristöjen kehittäjien yhteinen wiki

KenGuru-materiaalin tarkoituksena on toimia opettajien itseopiskelun ja koulutusten tukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Materiaalin kehittämisen pohjana ovat toimineet nykypedagogiikan lähtökohdat ja ajatusmaailma

Kirjallisuuskatsaus Työelämästä oppimisympäristönä (luonnos)

Ope.fi-taitotasot

Laatua e-oppimateriaaleihin

Tutkintojen perusteiden toimeenpano

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman ja tutkinnon järjestämissuunnitelmien laadinnassa ja perusteiden laadukkaan toimeenpanon tueksi

Työpaikkaohjaajien osaaminen

Opetushallitus on antanut ohjeen työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi työpaikkaohjaajien koulutuksen järjestäjille. Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohje kumoaa Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste 2/2004.

Työpaikkaohjaajien osaamiskartta

Opas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseen

Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana

Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämishankkeissa toimivien yhteinen työskentelyalusta
http://top-patteri.wikispaces.com/

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen tuotoksia
http://toplaaja.purot.net/

Tutustu työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin ja hyviin käytäntöhin osoitteessa
http://www.tyossaoppimaan.fi/

Työturvallisuus

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys

YKOONTI yrittäjyyskasvatuksen koonti ja arviointi –tutkimuksen raportti

Takaisin ylös