Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä

Uudistuvassa opettajuudessa nousee esille aikaisempaa keskeisemmin ajatus siitä, että opettaja on ammattinsa (opettajuuden ja ohjaajuuden) lisäksi yksi aikuisista, joka toteuttaa työssään yhteiskuntavastuuta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Opettajan työssä yhteiskuntavastuun toteuttaminen tulee esille mm. seuraavien tuloksien kautta:

  • Eettisyys
  • Ammattiosaamisen saavuttaminen
  • Työllistyminen
  • Opiskelijan hyvä elämä
  • Opiskelijan yhteiskunnan jäsenyys
  • Yhteisöllinen yhteiskunta
  • Opiskelijan kasvu vastuulliseen aikuisuuteen

Opettaja ei tietenkään voi saada tällaisia tuloksia aikaiseksi ilman opiskelijan halua ja opiskelijan osallistamista vastuunottoon. Joissakin tilanteissa opettaja saattaa olla kuitenkin merkittävä ainoa tukea antava aikuinen nuorille, vaikka nuorten hyvinvoinnin päävastuu onkin edelleen nuoren omilla vanhemmilla.

Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä from sirpapursiainen

Yksin tekemisestä osaamisen jakamiseen ja yhteisopettajuuteen Oppilaitoksessa tulisi muutoinkin pyrkiä jakamaan osaamista, tietoa ja hyviä käytänteitä. "Minun" oppimateriaaleista ja hyvistä oppimisen menetelmistä sekä ideoista tulisi luopua ja jakaa ne yhteiseksi hyväksi kaikkien käyttöön. Sillä nykyisin tieto on nopeasti muuttuvaa ja staattiset oppimateriaalit eivät ole enää tätä päivää, vaan niiden tulee olla helposti käyttäjien päivitettävissä ja muokattavissa. Näin ollen on ajantuhlausta yrittää yksin vastata tietyn materiaalin päivittämisestä. Jaetut saman tai lähialojen elävät oppimisaineistofoorumit sen sijaan ovat tulevaisuutta.

Verkkopohjaisten työkalujen ja sosiaalisen median työkalujen avulla hyviä käytänteitä voidaan jakaa koulutuksen toteutuksesta vastaavien kesken tutkinnon sisällä, oppilaitoksen sisällä, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Yhdessä toimintamalleja kehittäen tuetaan opettajan omaa työssäjaksamista ja voidaan tehdä oppimisesta, opettamisesta ja opiskelusta entistäkin mielekkäämpää.

Tässä esittelyssä olevat toimintamallit ovat kaikkien haluavien hyödynnettävissä ja edelleen kehitettävissä.

Oppilaitostasolla on hyvä miettiä:
Miten erilaisia verkostoja ja internetin tuomia mahdollisuuksia tiedon jakamiseen käytännössä hyödynnetään?
Miten erilaiset työvälineet ja tieto ovat opiskelijoiden käytettävissä?
Takaisin ylös