Rakenteelliset ratkaisut

Koulutuksen järjestäjän on suunniteltava ja toteutettava rakenteellisia ratkaisuja, jotka tukevat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Rakenteellisten ratkaisujen tulee olla taloudellisesti mahdollisia. Strategiset linjaukset ja niiden läpi vieminen käytännön toiminnaksi talous ja resurssit huomioiden mahdollistavat opiskelijalähtöisen koulutuksen toteuttamisen ja yksilölliset opintopolut. Tällaisen muutoksen läpivieminen ei ole mahdollista opettajien tai kehittäjien toimesta. Päätöksentekijät tarvitsevatkin tietoa ja ymmärtämystä muutosten tarpeista ja vaikuttavuudesta.

Esimerkkejä mahdollisista rakenteellisista ratkaisuista.

Kohti yksilöllisiä oppimispolkuja

Ohjaus- ja arviointiresurssien jakaminen tarpeiden mukaisesti

'Uusi startti'- moniammatillinen työtila

Takaisin ylös