Simulaatiot ja edutainment

Katso myös
Muualla netissä:

Simulaatioita on perinteisesti käytetty maailmanlaajuisesti asevoimien koulutuksessa. Ne tarjoavat autenttisuutta jäljittelevän, kustannustehokkaan ratkaisun vaarallisten ja vaikeasti toteutettavien skenaarioiden harjoitteluun. Taistelustrategioiden ja skenaarioiden harjoittelu sekä toisaalta erilaiset sotakokemusten purkutilanteet ovat olleet simulaatioiden aihepiireinä.

Terveydenhuollossa simulaatioiden käyttö on viime aikoina kasvanut merkittävästi. Potilassimulaattorit ja tilannesimulaatiot mahdollistavat hoitotoimenpiteiden harjoittelun turvallisessa ympäristössä, jossa toisto tai virheiden tekeminen ei vaaranna potilasturvallisuutta.

Pelikuvio

Oppimispeleistä saatetaan käyttää simulaatioiden lisäksi edutainment (education + entertainment) tai edugaming (education + gaming) -termejä, kun halutaan korostaa oppimispelien viihteellisiä tai pelillisiä ominaisuuksia. Edutainment sanalla pyrittiin myös eroon peli-käsitteen käytöstä, jolla oli negatiivinen kaiku opetusalalla vielä 1980-luvulla. Edutainment ei kuitenkaan tarkoita pelkästään oppimispelejä, vaan kaikkia interaktiivisen multimedian tuotteita, joita käytetään oppimistarkoitukseen. (Saarenpää 2009).

Takaisin ylös