Muutosohjaus

Osaamisperusteiseen ajatteluun ja toimintaan, elävän HOPSin käyttämiseen sekä yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan muutosohjausta. Muutosohjausta tarvitaan niin rakenteiden, resurssien, toiminta-tapojen ja ajattelutapojen kehittämiseksi. Pysyvien ja realistisesti toteutettavien toimintatapojen läpi vienti on organisaation johdon tehtävä. Kun muutosohjauksessa ja pedagogisessa johtajuudessa vaikutetaan, hyödynnetään ja osallistetaan koko organisaatio toiminnan kehittämiseen, on muutoksen läpivieminen mielekkäintä ja saa aikaan vähiten muutosvastarintaa.

Takaisin ylös