aOppijat

Yhteisölliset verkko-oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Hankkeen perusajatus

aOppijat -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen tarpeet huomioivia verkkotyötapoja ja -oppimisympäristöjä. Hankkeessa tehtävä kehittämistyö on tutkimusperustaista ja sen tärkeimpinä näkökulmina ovat oppijalähtöinen ja yhteisöllinen oppiminen sekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavat avaintaidot. Hankkeen toiminta perustuu design -tutkimukseen eli kehittämisnäkökulmiin liittyviä teoreettisia lähtökohtia integroidaan ammatillisen oppimisen ja teknologian kehityksen käytäntöihin. Tällä tavoin tapahtuvaa kehittämistyötä arvioidaan keräämällä toiminnasta tutkimusaineisto ja analysoimalla sitä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön opiskelijalähtöisiä, PLE -ajatukseen (Personal Learning Environment) pohjautuvia verkkotyötapoja ja -oppimisympäristöjä (opiskelijan Oma tila -palvelu) sekä sosiaalisen median työtapoja ja työvälineitä (pedagoginen yhteisöpalvelu) ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tarkoituksena on myös kehittää verkko-oppimisympäristöjen ylläpidon ja käyttäjienhallinnan uusia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja keventämällä käyttäjienhallintaa sosiaalisen median käytänteitä hyödyntämällä. Hankkeen tavoitteena on myös tutkia oppijalähtöisen oppimisen, yhteisöllisen työskentelyn sekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavien avaintaitojen kehittymistä hankkeessa kehitettävässä verkko-oppimisympäristössä.

Toimijat

aOppijat -hanke on alueellinen ja sen hallinnoija on Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, POKE). Hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Hanke päättyy 31.12.2012.
Hankkeen verkkosivut

Takaisin ylös