Lisätty todellisuus

Lisätyn todellisuuden teknologialla voidaan tuottaa virtuaalista sisältöä reaalimaailman kontekstiin. Se tukee konstruktivistista oppimista ja tukee oppijan itsenäistä työskentelyä ja tiedonrakentamista. Se mahdollistaa virtuaalisen maailman ja reaalimaailman yhdistämisen esimerkiksi tuotekehityksessä, jossa suunnittelumalleja voidaan nähdä aidossa toimintaympäristössä (arkkitehtuuri, teollinen muotoilu).

Lisätty todellisuus toimii mobiililaitteilla, kuten älypuhelimilla tai -tableteilla, tai tietokoneisiin ladattavilla ohjelmilla. Tekniikalla voidaan luoda luonnollinen käyttöliittymä, joka yhdistää digitaalisen tiedon käyttäjän aistimaan ympäristöön.

Lisätty todellisuus on paikkatietoista, joten se mahdollistaa oppimisen perinteisen luokkahuoneympäristön ulkopuolella. Siihen voidaan tuottaa tietoa virallisista tai vertaislähteistä, esimerkiksi ohjeistuksia tilassa navigointia varten tai realistisia 3D-objekteja esimerkiksi pelillisiin sovelluksiin. Koko maailma on potentiaalista oppimaisemaa.

Mitä AR tarkoittaa?

Mitä on AR?

Simulaattori: tietokone-ohjelma ja laitteisto, jolla voidaan harjoitella todellisen elämän tilanteita ennaltamäärätyissä, kontroloiduissa olosuhteissa, esim. lento-, työkone- tai ajosimulaattori.

VR - Virtuaalinen todellisuus - Virtual Reality: tietokonesimulaation avulla luotu keinotekoinen ympäristö, joka luodaan tietokoneen näytölle, laajakankaalle tai erityiselle stereoskooppiselle katselulaitteelle.

AR - Lisätty todellisuus - Augmented reality: virtuaalitodellisuussimuloituja elementtejä, joita käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Lisätyn todellisuuden materiaalina voidaan käyttää kuvia, ääntä, videoita, tekstiä, GPS- informaatiota ja siihen liittyy kontekstoiva äly joka yhdistelee edellä mainittuja elementtejä. Muita vakiintumattomia suomennoksia: rikastettu todellisuus, laajennettu todellisuus, täydennetty todellisuus.

Takaisin ylös