Työvaltainen opiskelu oppilaitoksessa

Seuraavat toimintamallit kuvaavat opintojen työvaltaistamista oppilaitoksessa tapahtuvassa opiskelussa:

Learning by Doing -toimintamallissa kuvataan pienen oppilaitosyksikön kaikkien aloittavien opiskelijoiden yhtäaikaista kahdeksan viikon työvaltaista kokeilua ja siitä versoneita uusia kehittämiskohteita sekä toimintamalliin kiinteästi liittyvää työpajayhteistyötä.

Pintakilta-toimintamallista on neljä osakuvausta. Ensimmäisessä kuvataan toiminnallista ja pelillistä tapaa perehdyttää opiskelijat opintojen alussa työturvallisuuteen ja toisessa toimivaa tapaa avata opiskelijoille ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit avoimesti jokaisen opintokokonaisuuden alussa. Kolmas ja neljäs osakuvaus valottavat vertaisoppimista ja tutortoimintaa sekä Pintakillan hyväksi havaittua tapaa toteuttaa projektioppimista.

Kulttuurin ammattipajat on malli, jossa yrittäjäartesaani tekee oman työnsä ohessa ohjaustyötä koulun artesaanipajassa. Mallia voi soveltaa muillekin aloille.

TOY - työssäoppiminen yrittäjänä -toimintamallia esitellään työssäoppimisjakson aikana mahdollistuvan oman alan yrittäjyyskylvyn kannalta.

Takaisin ylös