Arviointi

Opitun arviointi voidaan rakentaa sisään sovellukseen - sovellus voi esittää oppisisältöihin ja niiden omaksumiseen liittyviä ja testaavia kysymyksiä opiskelijalle. Toisaalta sovelluksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että erillistä arviointia ei tarvita, jos tehtävien ratkaisu edellyttää opiskelijan panosta ja vaatii siten olennaisten asioiden oppimista sisäänrakennetusti.

Toisaalta sovelluksen kautta voidaan myös kerätä arviointitietoa. Myös opitun purku yhteisesti oppimisen varmistamiseksi ja kytkeminen tietorakenteisiin sekä mahdollisten virheellisten käsitysten oikaiseminen on tärkeää. Oppimistilanne tai suoritukset voidaan taltioida, jolloin opettaja saa tiedon opiskelijan osaamisesta perusasioiden osalta (esimerkiksi oikeiden työvälineiden valinta, oikeiden työvaiheiden hallinta).

Ammatillisessa opetuksessa arviointi tapahtuu käytännön näytöissä, joissa oppiminen viime kädessä arvioidaan. Sovelluksen käytön avulla ennen näyttöjä opettajat voivat kuitenkin arvioida opiskelijoiden valmiutta ja osaamista.

Takaisin ylös