Fyysinen oppimisympäristö

Innomylly on yrityskylämäiseen toimintatapaan perustuva Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön tiloihin kehitettävä oppimisympäristö, joka muotoutuu ja kehittyy käyttäjiensä toimesta niin toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden sekä opiskelijakeskeisyyden osalta. Innomyllyä voisi kuvata oppijakeskeiseksi sosio-konstruktivistiseksi oppimisympäristöksi.

Oppimisympäristön suunnittelussa pitää huomioida opiskelijan oppimistavoitteet ja ohjauksessa tulee korostaa erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä. Keskiössä on opiskelijoiden sosiaalinen toiminta ja opiskelijoiden välinen reflektointi. Opettaja voi ottaa hyvin monenlaisia rooleja, kuten ideamentori, sisältömentori, vuorovaikutusohjaaja, osallistumisohjaaja. Oppimisympäristöllä pitää olla myös adaptiivinen luonne, eli mukautua opiskelijoiden tarpeisiin.

Tila mahdollistaa eri oppilaitosorganisaatioiden yhteistoiminnan ja sitoo ne paikallisiin elinkeinoelämän toimijoihin. Yhteistyökumppanien rooli tulee näkyväksi virtuaalisen oppimisympäristön ja todellisen toimintamaailman rajapinnassa. Innomyllystä tehdään myös virtuaalinen malli, jonka avulla fyysistä Innomyllyn tilaa käyttänyt opiskelija voi liittyä virtuaaliseksi opiskelijaksi mistä tahansa sijainnista.

Takaisin ylös