Työelämälähtöisten ja opiskelijakeskeisten oppimisympäristöjen suunnittelu

Oppimisympäristöjä on viime vuosien aikana kehitetty erityisesti perusopetuksessa. Nyt nämä opiskelijat ovat kasvaneet nuoreen aikuisuuteen ja on aika satsata ammatillisiin koulutusympäristöihin ja tulevaisuuden työympäristöihin. Oppimisympäristöissä korostuu innovatiivisuus ja pedagogisuus.

Yrittäjyyskasvatus ja -valmennus ovat merkittävä osa opiskelijan valmistautumista kehittämään suomalaista elinkeinoelämään ja luomaan itselle haluttua tulevaisuutta. Monille se merkitsee yrittäjämäisen asenteen opiskelua ja omaksumista ja toisille suoraan ulkoisen yrittäjyyden välineiden opiskelua. Yrittäjyyden oppiminen ja opettaminen voidaan tehdä myös toisella tavalla kuin perinteisessä luokkaympäristössä. Uudenlaisessa ympäristössä oppimisen tuloksia saadaan innovatiivisen ympäristön välityksellä sekä perinteisestä luokkaopetuksesta poikkeavien pedagogisten menetelmien avulla. Perinteisessä oppimisympäristössä rajoitteina ovat tylsyys, kalusteet, välineet ja asenteet. Perinteisiä rajoitteita rikkomalla saadaan aikaan vuorovaikutteista toimintaa fyysisessä ja virtuaalisessa tilassa.

Takaisin ylös