Kuvausluvat

Opiskelijan kuvaaminen ja kuvan käyttäminen avoimissa verkkoympäristöissä

Mobiilioppimiseen liittyy usein kuvien ja videotallenteiden tekemistä ja julkaisemista osana oppimista. Osa opiskelijoista ja opettajista on tottunut jakamaan kuviaan netissä varsin avoimesti mutta toiset ovat erittäin tarkkoja esim. omien kasvojen näkymisestä verkkopalveluissa. Kuvia voidaan julkaista sekä suljetuissa että avoimissa verkkoympäristöissä, kuten oppimisblogissa tai wikissä. Ope.fi -taitotasojen myötä sosiaalisen median ympäristöjen käyttö osana opetusta tulee lisääntymään ja sitä myötä tarve kuvaus- ja julkaisulupien asiantuntevaan käyttöön.

Jos kuvissa ja videotallenteissa esiintyy ihmisiä, siten, että heidän kasvonsa näkyvät ja kuvan yhteydessä mainitaan henkilön nimi, on kyseessä henkilötieto, jota ei saa julkaista ilman asianomaisen lupaa (Toikkanen & Oksanen 2011, s. 94). Kun kuvia käytetään opetuskäytössä ja niissä saattaa esiintyä henkilöitä omilla kasvoillaan, on erittäin tärkeää ottaa kuvausluvat ryhmältä ennen toteutuksia. Monesti oppimistehtävissä kuvataan prosesseja, ympäristöjä tai opittavia asioita symbolisesti mutta tästä huolimatta kuvauslupa on asia, joka on paras kerätä aina ennen toteutuksia. Kuvausluvan lisäksi onkin opiskelijoilta pyydettävä lupa mobiilituotosten jakamiseen ja julkaisemiseen.

Työpaikalla tai työssäoppimispaikalla kuvaaminen

Mobiilioppimista harvemmin toteutetaan koulun seinien sisällä, jolloin kuvaamisen säännöt ovat entistä tärkeämmät. Työpaikalla, organisaatioissa ja eri alojen yrityksissä kuvaamiseen vaikuttavat mm. asiakkaiden läsnäolo ja liikesalaisuuksiksi luokiteltavat asiat. Opettajan tulee sopia tarkoin yrityksen kanssa, mitä voidaan kuvata ja miten kuvia ja videoita voidaan käyttää oppimisessa. On tärkeää osata selvittää, miksi kuvataan eli mikä on oppimisen tavoite. Toteutukset vaihtelevat erittäin suljetusta hyvin avoimeen. Sosiaali- ja tarveysalalla asiakkaiden kuvaaminen tai heidän kasvojen näkyminen kuvissa on yleensä ehdottomasti kiellettyä kun taas konferenssipalvelukurssilla haastatellut tapahtumatuottaja-yritykset voivat haluta opiskelijoiden tekemän oppimisvideon jopa YouTube:en koko maailman nähtäville.

Lähteet:

  • Toikkanen, T. & Oksanen V. (2011) Opettajan tekijänoikeusopas. Porvoo: Bookwell Oy.
  • Opettajan tekijänoikeus -sivusto
Takaisin ylös