Opiskelijan yksilöllisen opintopolun mahdollistuminen ja toteutuminen

Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat tutkinnon osista. Laaja-alaiset tutkinnon osat on usein purettu paremmin hallittaviin työelämälähtöisiin tutkinnon osan osiin koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmissa.

Tehtävä- ja tulostoimenkuvassa tutkinnon osat ja osan osat voidaan vastuuttaa yhdelle tai useammalle opettajalle. Opettaja vastaa siitä, että opiskelija saavuttaa tutkinnon osan tai osan osan oppimistulokset. Yksilöllisen opintopolun yksi keskeisistä tarkoituksista on, että opiskelija voi hankkia osaamista eri oppimisympäristöissä ja erilaisin opetus- ja ohjausmenetelmin. (tähän myös viittaus tutkintoa laajentaviin mahdollisuuksiin)

Opiskelija voi hankkia osan osaamisestaan toisen koulutuksen järjestäjän opintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen, laajennettuna työssäoppimisena, erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen tai valitsemalla jonkun muun vastaavan mahdollisuuden missä hän voi saavuttaa määritellyt ammattitaitovaatimukset ja oppimistulokset.

Opiskelija voi hankkia osan osaamisestaan niin ikään kansainvälisen liikkuvuuden aikana. Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän ECVETin periaatteiden mukaan opiskelijan liikkuvuuden prosessi on kolmivaiheinen. Opiskelijan prosessi on kuvattuna Opetushallituksen julkaisussa FINECVET suunnan näyttäjänä (Oppaat ja käsikirjat 2012:3)

Tarkista koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmasta miten on kuvattuna mm. seuraavat asiat:

 • opiskelijan HOPS
  • HOPSin laadinnan ja päivittämisen ajoitukset
  • opiskelijan osallistuminen oman HOPSin tekemiseen, seuraamiseen ja päivittämiseen
  • yksilölliset mahdollisuudet selkeästi näkyvillä ja käytössä
  • joustavuus tutkinnon osien ja osan osien opinnoissa
  • mahdollisuudet erilaisille opiskelijoille
   • oppilaitos- ja työlähtöiset oppimisympäristöt
   • sähköiset oppimisympäristöt
   • työelämäyhteistyö
 • opiskelijan ohjauksen järjestäminen eri oppimisympäristöissä
 • liikkuvuusjaksolle selkeät osaamisen tavoitteet / tutkinnon osa tai osan osa
  • osaaminen / oppimistulokset arvioidaan liikkuvuusjaksolla
Takaisin ylös