Tulevaisuus

Lisätyn todellisuuden tulevaisuuden näkymät liittyvät sen kasvavaan pelillisyyteen. Kun teknologia itsessään on kypsynyt, on se vahvemmin muuttumassa kiinnostavaksi vaihtoehdoksi sisällöntuotantoteollisuudelle. Tämä vetää mukanaan myös kehittäjäyhteisöjä, jotka muokkaamalla avoimia teknologioita ja kehittämällä helppokäyttöisiä sisällöntuotantotyökaluja, mahdollistavat myös laajamittaisemman opetusteknologisen läpimurron.

Tulevaisuuden lisätty todellisuus tulee yhä näkyvämmin yhdistämään tietokantoja, sosiaalista mediaa, pellillisyyttä jota kuvataan disutopisesti seuraavassa videossa. Siinä kuvataan jatkuvasti läsnäolevaa teknologiaa ja niitä elementtejä, joita tutkijat haluavat lisättyyn todellisuuteen tulevaisuudessa kehittää

Sight from Sight Systems on Vimeo.

Tulevaisuuden lisätty todellisuus tulee yhä näkyvämmin yhdistämään tietokantoja, sosiaalista mediaa, pellillisyyttä sekä jatkuvasti läsnäolevaa teknologiaa.

Ongelmana erityisesti mobiilille lisätylle todellisuudelle ovat erityisesti puutteelliset tietoliikenneyhteydet tilanteissa, joissa ei ole käytössä avointa wifi -yhteyttä ja jossa matkapuhelinverkkojen kuuluvuus on heikkoa. Nämä tilanteet ovat tyypillisiä urbaanin infrastruktuurin ulkopuolella. Perusinfrastruktuurin kehittyessä lisätyn todellisuuden hyödyntäminen tehostuu merkittävästi ja sen saavutettavuus laajenee esimerkiksi oppilaitosympäristön ulkopuolelle.

Luontevan käytön kannalta teknologian miniatyrisointi, älylasien ja projisointiteknologioiden kehittyminen, sekä audiovisuaalisesti vaikuttavaan elämykseen tarvittava laskentateho reaaliaikaisen tiedon luontevaan esittämiseen odottavat teknologista kypsymistään. Alan tulevan kehityksen tavoitteena on jatkuvasti läsnäoleva, päällepuettava, ubiikki teknologia, joka sulautuu osaksi käyttäjänsä arkipäiväistä toimintaa.

Maailmanlaajuisesti mielenkiintoisia lisätyn todellisuuden projekteja kerää mm. Horizon Project Navigator Beta -järjestö

Esimerkkitapausten jatkokehitys

WC:n siivous -sovellusta on tarkoitus pilotoida Koulutuskeskus Salpauksen Orimattilan yksikössä vuodenvaihteessa 2012-2013. Metsäopetuspolku -sovellusta on tarkoitus pilotoida toukokuun 2013 aikana Tampereella Pyynikin kaupunkimetsässä. Tämän jälkeen niitä kehitetään saadun palautteen pohjalta tarpeen vaatiessa edelleen.

Pilotoinnin jälkeen sovellukset saatetaan vapaaseen käyttöön. Kokemuksia ja niiden pohjalta syntyneitä malleja on tarkoitus kuvata, sekä jakaa saatua tietoa lisätyn todellisuuden opetuskäytöstä kiinnostuneille.

Takaisin ylös