Oppimisprosessin suunnittelu

Oppimisprosessi tulee suunnitella virtuaalimaailmaan huolella. Pohdittavia kysymyksiä ovat mm.:

 • Mitä lisäarvoa virtuaalimaailma tuo opittavaan asiaan? (motivaatio, vuorovaikutus, havainnollisuus, autenttisuus, kustannussäästöt, turvallisuus...)
 • Mitä haluan oppijoiden oppivan?
 • Mitkä toiminnalliset prosessit tukevat tavoitteeseen pääsyä?
 • Kuinka ohjaan oppimistilanteen aikana?
 • Mitä vuorovaikutuskanavia käytetään?
 • Mitä työkaluja tarvitsen opettajana?
 • Mitä työkaluja oppijat tarvitsevat?
 • Kuinka tehtäviä suoritetaan ja missä?
 • Kuinka tehtävät palautetaan?
 • Kuinka uusi osaaminen osoitetaan?
 • Kuka arvioi?
 • Mitä haasteita oppijat saattavat kohdata tilanteen aikana?
 • Kuinka haasteet ratkaistaan?
 • Kuinka oppimistilanne kootaan yhteen päätteeksi?

Käytännön kokemusten mukaan hyvä oppimiskokemus muodostuu virtuaalimaailmassa alla olevan mukaista toimintaa tarkoituksenmukaisesti yhdistelemällä oppimisen tavoitteet huomioiden.

 • Minä: Avatar-hahmon muokkaaminen
 • Tutkiminen: Liikkuminen ympäristössä
 • Viestintä: Informaation jakaminen muiden kanssa
 • Navigointi: 3D-sisältöön tutustuminen
 • Vuorovaikutus: 3D-objektien käyttö
 • Luominen/tekeminen: Projektin/tehtävän suunnittelu ja toteutus
 • Jakaminen: Tuotosten jakaminen/palauttaminen ohjaajalle
 • Arviointi: Projektin onnistumisen arviointi
 • Palaute: Etenemisestä ja työskentelystä saatu palaute

Takaisin ylös