Valintaa tehdessä

Oppimispeliä tai simulaatioita opetuksessa käytettäessä ja niitä valittaessa on otettava huomioon mm. seuraavia seikkoja:

 • Pelaajien taustat (ikä, kieli, kokemus, aiempi tietämys, oppimistaipumukset, jne.)
 • Mitkä ovat oppimisen tavoitteet?
 • Kuinka pelin sisältö, kokemukset, mekaniikat ja aktiviteetit ovat suhteessa oppimisen tavoitteisiin?
 • Kuinka kiinteä osa peliä, sen mekaniikkaa, prosesseja, pelikokemusta sisältö on?
 • Sitouttaako peli oppijoita, onko se uppouttava?
 • Millainen oppimiskäyrä pelillä on (kehittyvätkö pelaajat toiston kautta), saavatko asianmukaista palautetta, onko edistyminen selkeää?
 • Kuinka täsmällistä toimintaa vaaditaan?
 • Kuinka opittu siirtyy pelin ulkopuolelle?
 • Kuinka arvioidaan?
 • Mitkä muut käytänteet tukevat oppimista, joko pelin aikana kuten itsearviointi, monivalintakysymykset, tai sen jälkeen esim. yhteinen keskustelu?
 • Kuinka kauan oppijat tulevat muistamaan opitun asian?

Takaisin ylös