Tulevaisuus

Opiskelun päätavoite on ammattitaidon saavuttaminen, työllistyminen ja urasuunnittelu

Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen:

 • Pedagogisen johtamisen tärkeys korostuu, sillä oppilaitoksen rakenteiden ja opetussuunnitelman tulee mahdollistaa yksilölliset opintopolut.
  • Esimerkkejä:
   • Tietokoneet, joilla opiskelija voi opiskella käyttää opiskelussa ja dokumentoida osaamistaan.
   • Avoimet sähköiset oppimisalustat ja osaamisen jakamisyhteisöt, joihin sisältyy käyttäjien muokattavissa olevia oppimisaineistoja
   • Interaktiiviset oppimateriaalit, jonka joiden avulla opiskelija voi opiskella etänä verkossa sekä näyttää osaamisensa oppimisaineistoon sisällytettyjen tehtävien/kokeiden avulla.
   • Pelit, joiden avulla opiskelija voi esimerkiksi opiskella yhteisöllisesti ollen fyysisesti eri tilassa verrattuna muihin opiskelijoihin.
   • Mobiililaitteet, joilla mahdollistuu yhteydenpito, videopuhelut ja ohjauskeskustelut opiskelijan toteuttaessa esimerkiksi laajennettua työssäoppimista kaukana sijaitsevassa työpaikassa
   • (Video)kamerat, jotka voivat olla integroituna mobiililaitteisiin: omien tuotosten videokuvaus ja tallenteiden toimittaminen opettajalle arvioitavaksi
   • Kun opiskelijat opiskelevat aidossa työelämässä tai opetus siirretään työvaltaiseksi, ei oppilaitoksen tarvitse välttämättä investoida kalliisiin laitteisiin
   • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta voidaan opintopolkuja yksilöllisesti nopeuttaa
   • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla voidaan opiskelua toteuttaa nykyistä paremmin erilaisissa oppimisympäristöissä, joka voi edesauttaa opintojen edistymistä etenkin niiden opiskelijoiden kohdalla, joille luokkamuotoinen ja opettajajohtoinen opiskelu ei sovi (tekemällä oppiminen, itsenäinen ja nopea ajattelu, keskittymisvaikeudet)
   • Opetuksen siirtyessä erilaisiin oppimisympäristöihin tulee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen taito olla opettajilla riittävällä tasolla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että opettajien on tunnettava tutkinnon perusteet
   • Muiden arviointiin mahdollisesti osallistuvien tahojen tulee perehtyä myös riittävällä tasolla tutkinnon perusteisiin, eli niihin alueisiin, joiden osaamista he arvioivat oppimisympäristössä
 • Opiskelijoilla tulee olla käytettävissä tarvittavat laitteet, ohjelmistot ja verkkoyhteys opiskelemiseen ja osaamisen näyttämiseen erilaisissa oppimisympäristöissä tai heidän tulee saada käyttää omia laitteita. Vaihtoehtoisesti oppilaitos voi lainata laitteita esim. kirjastostaan tai antaa opiskelijan käyttöön leasing-laitteet.
 • Opiskelijan tulee olla mahdollistaa suorittaa Tutkinnon osa kerrallaan: tällöin oppimisympäristöjä on realistisesti helpointa vaihtaa tutkinnon-osittain.

Takaisin ylös