Yrittäjyyttä toiminnallisesti

Yrittäjänä toimimisen käytännön harjoitteluun on oppilaitoksissa ja hankkeissa kehitetty erilaisia menetelmiä, jotka antavat opiskelijalle kokonaisvaltaista kuvaa siitä, mitä kaikkea osaamista yrittäjänä toimiminen kokonaisuudessaan vaatii. Olennaista yrittäjyyden käytännön harjoittelussa on oikea toiminta, jossa omilla ratkaisuilla ja toiminnalla on konkreettista vaikutusta lopputulokseen.  Opiskelija saa yritystoimintaa harjoitellessa kokemusta myös oman alan työstä.

Yrittäjyyskasvatusta tukevat parhaiten oppimisympäristöt, joissa nuoret joko pääsevät itse kokeilemaan tai kokemaan yrittämisen arkea. Esimerkiksi harjoitusyritystoiminnassa nuoren oma idea sitouttaa ja motivoi toimintaan ja mahdollisuuksia miettiä omia liikeideoita saa myös NY - vuosi yrittäjänä toiminnasta. Molemmat mallit hyödyntävät nuorten omaa innostusta ja ne korostavat vastuun antamista opiskelijoille turvallisessa ympäristössä. NY-mallissa lisäporkkanan tekemiseen tuo myös mahdollisuus ansaita rahaa omalla toiminnalla.

InnoOmnia on mahdollistanut opiskelijoiden, yrittäjien ja oppilaitoksen ammattilaisten välisen yhteistyön kehittämisen perinteisestä poikkeavalla tavalla. Eri toimijat muodostavat siellä yhteisön, jossa kaikkia kannustetaan kehittämään uutta. InnoOmniassa opiskelijat kartuttavat omia työelämäosaamisen- ja yrittäjyyden taitoja. Espoon malli on tuonut yrittäjät näkyvästi mukaan oppilaitoksen arkeen. LUOVIVA-yritysviritin tarjoaa joustavia tilaratkaisuja kädentaidon ja palvelualojen yrittäjille. Tarjolla on yhteisöllistä työtilaa, pajatiloja, toimistohuoneita, hyvinvointipisteitä ja myyntitilaa tuotteille. Omnian Tietopalvelupisteissä yrittäjät voivat myös lainata kirjallisuutta, lukea ammattilehtiä, opiskella itsenäisesti sekä saada neuvontaa tiedonhaun ongelmissa.

Katso video

Tiloissa toimivat yrittäjät ja omnialaiset muodostavat yhteisön, jonka vahvuutena on monialainen osaaminen ja halu nähdä ja tehdä asioita toisin. Yhteisön toimintaa tukee innoomnia.fi - virtuaalinen osaajayhteisö - joka tekee jokaisen osaamisen näkyväksi ja edesauttaa kontaktien syntymistä.

  • Yrittäjä saa käyttöönsä nykyaikaiset työtilat, monialaisen ammattiosaamisen ja erilaisia tukipalveluja. InnoOmnian ympärille muodostuu osaajaverkosto, joka tukee yrittäjän omaa osaamista ja mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ja monipuolistumisen.
  • Opiskelija voi tulla InnoOmniaan työelämälähtöisiin projekteihin täydentämään omaa osaamistaan. Projektit voivat olla osa opiskelijan tutkintoa tai työssäoppimista. InnoOmniassa voi myös käynnistää ja kehittää omaa yritystoimintaa turvallisessa ympäristössä. Tukena ovat monialaiset opiskelijat, yrittäjät ja valmentajat.
  • Opettaja tulee InnoOmniaan oppimaan ja tukemaan muiden oppimista. InnoOmniassa pääsee halutessaan kehittämään uudenlaisia oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä. InnoOmniasta saa myös tukea yrittäjyyskasvatukseen ja -koulutukseen. Näin opettajasta kasvaa oppimisen valmentaja.

Opiskelijoille tällainen yhteistoiminnan tila oppimisympäristönä on antoisa - kuin kevytversio yrityshautomoista. Erilaisten yrittäjyyttä yhdistävien oppimisympäristöjen haastena koko Suomessa on, miten ratkaisut toteutetaan käytännössä vääristämättä oikeaa kilpailua alueella. Varsinkin pienillä paikkakunnilla tulee miettiä tarkkaan, miten yritystoiminta suhteutuu koulun tehtävään yhteiskunnassa. Parhaat oppimisympäristöratkaisut tuovat mukaan niin olemassa olevat kuin aloittavat yritykset. Kehittämisen arvoinen on konsepti, jossa mietitään miten yritykset oppivat uusia tapoja hyödyntää oppilaitosten työelämäyhteistyötä. Oppiminen ei voi enää tapahtua lasipurkin sisällä – yhteistyö tulee olla kaikille ymmärrettävää tavoitteiltaan ja toimintaperiaatteiltaan.

Uusissa oppimisympäristöissa on usein tavoitteena ennemmin tukea kuin lisätä yrittäjyyttä. Tällä autetaan hahmottamaan myös yhteiskunnallista ja rakenteellista muutosta kuten paperitehtaiden alasajoa tai tietoliikennealan rajuja leikkauksia. Ulkoista yrittäjyyttä tukee esim. sukupolvenvaihdoksessa yrittäjyyspolut.

 

 

Takaisin ylös