Mikä ammattipeda on? 

Huom.! Sivusto on tehty vuonna 2013, ei enää päivitetä.

Ammattipeda-sivusto on tarkoitettu kaikille ammattikoulutuksen kehittäjille, oppilaitosjohdon edustajille, opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaaville sekä opetustoimen henkilöstökoulutuksen tuottajille.

Sivusto antaa ideoita osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteutukseen käytännössä sekä tukee yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista esittelemällä työvaltaisen oppimisen, yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden, rikastetun oppimisen (virtuaalimaailmojen, oppimispelien, simulaattorien ja lisätyn todellisuuden) sekä mobiliioppimisen hyödyntämismahdollisuuksia. Lisätietoa sivuston tekijöistä

Sivusto on tuotettu Opetushallituksen ja viiden kehittämishankkeiden toteuttajista muodostetun työryhmän työskentelyn tuloksena. Oppimisen mahdollistaminen -osio on suunnattu erityisesti koulutuksen järjestäjien toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten toimeenpanosta vastaaville, opetussuunnitelmatyön tueksi sekä opettajien osaamisen kehittämisestä että työn organisoinnista vastaaville.

Takaisin ylös