Voimaa yhteistyöstä ja verkostoista

Yhteiset oppimisen paikat

Sarjis 1-2 Sarjis 3-4 Sarjis 5-6 Sarjis 7-8

kuvat: Jukka Vääräkangas

Ammatillisen koulutuksen ja  työ- ja  elinkeinoelämän välinen yhteistyöverkosto rakentuu koulutuksen järjestäjän, opettajien ja opiskelijoiden omien verkostojen kautta.  Verkostomainen, toimiva yhteistyö parantaa ja tukee opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja, opettajien työelämäjaksoja, työpaikkaohjaajien koulutusta, työssäoppimisen ohjausta ja yhteisiä kehittämishankkeita. Yhteistyön myötä opettajat näkevät ja kokevat työelämässä tapahtuvat muutokset herkemmin ja pystyvät reagoimaan niihin nopeammin. Yhteistyöllä voidaan myös varmistaa, että oppilaitoksista siirtyy työelämään osaavia ja ammattitaitoisia uusia työntekijöitä.

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa on sitä antoisampaa, mitä paremmin opettajat ja oppilaat tuntevat eri mahdollisuuksia. Yhdessä kehittäminen tuo turvallisuutta ja kasvattaa luottamusta omaan ja muiden osaamiseen. Opettajilla on vahva ammatillisuus taustalla ja opiskelijoilta usein löytyy mm. teknologista vahvuutta uusissa sosiaalisen median välineiden käytössä. Käytännönläheinen tekemällä oppiminen antaa opettajalle ja opiskelijalle mahdollisuuden tehostaa oppimiseen liittyvää yhteisöllisyyttä. Opettajan roolin muuttuminen enemmän ohjaavaan, valmentajan ja asiantuntijan rooliin lisää opiskelijoiden opiskelumotiivaatiota. Yhteistyö ja tiedon jakaminen antaa yhteistä onnistumisen tunnetta. Keskinäinen yhteistyö luo myös läpinäkyvyyttä alan koulutuksille elinkeinoelämän suuntaan ja tarjoaa näkyvyyttä oppilaitokselle.   

Asiantuntijaverkostot laajentavat ammatillisia verkostoja ja tuottavat lisäarvoa peruskoulutuksen sisältöihin, joissa opiskelijoille ja  opettajille tarjoutuu mahdollisuus oman tietotaidon päivittämiseen. Oppilaitoksen ulkopuolisten verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön myötä syntyy asiantuntijaverkosto, jossa asiantuntijat jakavat tietoa ja oppivat toinen toisiltaan uutta osaamista ammattitaidon ylläpitämiseksi. Ilman asiantuntijaverkostoa opettaja jää helposti yksin, väsyy ja ahdistuu uuden oman asiantuntijuuden ulkopuolelta tulevan tietomäärän omaksumisessa.

Yhteiset oppimisen paikat löytyvät koulun ja työelämän arjesta  -  yhdessä oppien

  • Edellyttää opettajien välistä yhteistyötä ja oman osaamisen yhdistämistä
  • Edellyttää keskinäisen asiantuntijuuden tunnistamista ja tunnustamista
  • Edellyttää uskallusta tiedostaa, että kaikkea ei tarvitse itse osata - opettajatiimi
  • Edellyttää toimivaa asiantuntijaverkostoa - työ- ja elinkeinoelämänedustajat
  • Edellyttää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
Takaisin ylös