Simulaattorit opetuksessa

1. maailmansodan aikainen ratsastussimulaattori

Simulaatiolla tarkoitetaan "henkilöä", laitetta tai olosuhteiden kokonaisuutta, joka pyrkii esittämään ongelmia autenttisesti koulutusta ja arviointia silmälläpitäen" (Jokela 2011.) Simulaatio on siis myös järjestely tai prosessi pikemminkin kuin jokin tietty teknologia kuten ajosimulaattori tai potilasnukke. Kyseessä voi olla esimerkiksi asiakas- tai johtamistilanteen tai vaikkapa tietyn taktiikan simulointi ilman rakennettua laitetta. Myös valtavia tietomääriä (Big Data), kuten ilmakehän toimintaa, rahataloutta tai ydinvoimaloiden prosesseja, voidaan tutkia simuloimalla.

Simulaattori on simulaatiota varten rakennettu nykyisin tietokoneohjattu laite. Aiemmin simulaattoreita on käytetty mm. lentäjien ja sotilaiden koulutuksessa. Nykyään simulaattoreita käytetään useimmiten tilanteissa, joissa reaalimaailmassa toimiminen on joko kallista, hankalaa, turvatonta, vaikeasti muunneltavaa, tai tilanteissa joissa havainnollistaminen ja prosessien tarkka toistettavuus on tärkeää.

Simulaation etuja:
  1. Turvallisuus
  2. Toistettavuus
  3. Kustannushyöty
  4. Harjoitusten ajoitus ja hallittavuus
  5. Harjoiteltavan tehtävän sovittaminen oliiskelijan osaamiseen
  6. Toimintaan lisättävät vihjeet ja lialaute
  7. Simulaattorin hyödyntäminen nauhoituksissa ja oliiskelijan osaamisen arvioinnissa
  8. Olietuksen ja ohjauksen mahdollinen automatisointi
  9. Kestävän kehityksen lieriaatteiden huomiointi

Lähde: Virtuaalitodellisuus opiskeluympäristönä -loppuraportti (Ranta 2003)

Suomessa simulaattoreita käytetään mm. hoitotyön, luonnonvara-alan, pelastusalan, logistiikka-alan ja rakennusalan koulutuksessa.

Takaisin ylös