Virtuaalitila täydentämään fyysistä oppimisympäristöä

Innomyllyyn liittyy olennaisena osana virtuaalisen tilan rakentaminen täydentämään fyysistä kokonaisuutta. Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikkö sijaitsee kaupungin keskusta-alueella. Virtuaalisten oppimisympäristöjen suunnittelussa käytetään hyväksi Oulun keskustasta RealXtend -alustalle open platform -teknologialla rakennettua mallia, yhdistäen sitä Suomen harjoitusyrityskeskus Finpecin jo tuottamaan virtuaaliseen yrittäjyyden oppimisympäristöön. Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja tuottaa ammatillisen koulutuksen opiskeluun virtuaalisia tiloja, joihin kuljetaan jo luodun ja edelleen kehitettävän Oulun keskustan virtuaalimallin yritysten ja yhteistyökumppaneiden fyysisten ovien kautta. Näin rakennetaan mm. pankki, vakuutusyhtiö, hotelli ja leipomo, joihin voi liittyä opiskelemaan mistä tahansa OSAOn organisaatiosta. Jatkossa tämä järjestelmä tarjoaa mallin myös muiden koulutusalojen liittymiseen osaksi virtuaalista Oulua.

Lisätyn todellisuuden sovelluksien tuonti osaksi opiskelijakeskeista pedagogiikkaa lisää tilannekohtaista kiinnostusta opiskeltavasta aihekokonaisuudesta. Tieto- ja viestintätekniikan välineet eivät itsessään tuo mitään lisäarvoa, jollei oppimisympäristö ja oppimistehtävät tue sopivasti haastaen opiskelua. Tavoitteena on tarjota mahdollisuudet oppia tietoja ja taitoja, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita.

Teknologiaperustaiset oppimisympäristöt haastavat ja kehittävät opiskelijan oppimisen taitoja, kuten motivaation säätelyä (Wolters, 2003), metakognitiiviset taitoja (Winne 1995), itsesäätelytaitoja, volitiota (Corno 2001), minäpystyvyyttä (Schunk & Zimmerman, 1997) ja jne. Tärkeänä asiana on, kuinka opiskelija kehittää oppimisen taitoja ja käyttää näitä taitoja tehokkaasti (Boekaerts, Pinrich & Zeidner, 2000).

Takaisin ylös