Tavoitteena oppimisen mahdollistaminen

Yrittäjyys ja innovaatiot

Työelämän nopeat muutokset, työvoiman tarve, koulutuksen järjestämisen tuloksellisuuspaineet sekä yhteiskunnan taloudellinen tilanne, nuorten elämänhallintataidot ja syrjäytyminen sekä nuorten yhteiskuntatakuu ovat asioita, jotka pakottavat koulutuksen järjestäjät oman toiminnan jatkuvaan itsearviointiin sekä opettajuuden, opettajien työnkuvan ja työn organisoinnin kehittämiseen, jotta kyetään myös jatkossa vastaamaan mahdollisimman hyvin erilaisten asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin.

Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia, vahvaa pedagogista johtajuutta sekä resurssien uudelleen kohdentamista. Ennen kaikkea tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja myönteistä asennetta mahdollistaa mielekäs, moninainen ammattiin oppiminen yksilöllisesti, mutta silti yhteisöllisesti. Tämä edellyttää opettajilta, työpaikkaohjaajilta, vanhemmilta sekä oppilaitosjohdon edustajilta oikeanlaista asennetta oppimiseen ja sen mahdollistamiseen. Tiedostamattamme saatamme omalla toiminnallamme luoda rakenteita tai menettelytapoja, jotka estävät oppimista tai oppimisen ohjaamista.

Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu vaatii aikaa ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen vaatii rohkeutta kokeilla, mutta voi vaatia myös täydennyskouluttautumista. Kun pääpaino siirtyy opiskelijoiden osaamisen ohjaukseen ja varmistamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen omien oppituntien määrän sijasta, voidaan saada aikaan myös nykyistä enemmän työelämälähtöisyyttä, yhteisopettajuutta sekä jopa vapauttaa aikaa työn ja opintopolkujen suunnittelulle, ohjaukselle ja arvioinnille.

Takaisin ylös