Yhteenveto

Katso myös
Ammattipedassa:

Tietoyhteiskunnassa opettajan roolina ei niinkään ole tiedon jakaminen vaan ohjaaminen tiedon äärelle. Tulevaisuuden työntekijän tulee osata etsiä, arvioida ja asioita palastelemalla rakentaa uutta tietoa. Virtuaaliset sosiaaliset verkostot ovat entistä tärkeämpiä osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Mobiililaitteiden käyttö ei ole itseisarvo vaan tähtää siihen, että sekä opettajat että opiskelijat verkostoituvat alallaan ja osaavat tehdä omaa työtään ja osaamistaan näkyväksi.

Ammatillisten oppilaitosten linkki työelämään on perinteisesti ollut vahva. Työelämä on poikkeuksetta ollut kiinnostunut mobiilioppimisen ja - ohjauksen piloteista myös aloilla, joissa tietotekniikka ei ole alan keskiössä kuten puhdistuspalvelut, viherrakennus, pintakäsittely ja ravintola-ala. Työelämässä kaivataan entistä joustavampia tapoja päivittää osaamista ja toisaalta ohjata työssäoppimassa olevia opiskelijoita. Mobiilioppiminen ja - ohjaus antavat hyvin suunniteltuina mahdollisuuden rakentaa entistä joustavampia ja työelämälähtöisempiä opintopolkuja opiskelijoille sekä nuorille että aikuisille.

Katso video

Takaisin ylös