Tulevaisuus

Aktiivisten käyttäjien määrä on Second Lifessa pysynyt lähes samana viimeisten vuosien aikana, vaikka siihen liittyvä keskustelu onkin mediassa laantunut.

Sosiaalisten virtuaalimaailmoiden (Second Life, OpenSim,) laajamittaisessa käyttöönotossa on ollut muutamia keskeisiä haasteita:

  • käyttäjän tulee ladata omalle tietokoneelleen asiakassovellus, jonka kautta ympäristöjä pääsee hyödyntämään sekä
  • oppilaitoksissa jo olemassa oleva infrastruktuuri saattaa olla ominaisuuksiltaan vanha ja tehoton.

Seuraava luonnollinen kehitysaskel virtuaalimaailmoihin liittyen on niiden helpompi saavutettavuus ja käytettävyys.

Ympäristöihin tulee päästä ilman erillistä asiakassovellusta suoraan verkkoselaimen kautta. Open Sim-teknologiaan perustuvia selaimella toimivia virtuaalimaailmoja ylläpitoineen on jo tarjolla. Näissä myös maksuperusteet poikkeavat esim. Second Lifesta. Kitely on yksi edellä mainitun kaltainen palvelu.

Toinen ratkaiseva kehityssuunta on virtuaalimaailmojen hyödyntäminen mobiililaitteiden välityksellä. Tablet-tietokoneet suurine näyttöineen ovat rantautuneet niin kuluttajamarkkinoille kuin oppilaitoksiinkin. Ne tulevat tarjoamaan uuden, entistä helpomman pääsyn virtuaalisiin ympäristöihin ja simulaatioperustaiseen oppimiseen. Kehityssuunnan toteutuminen edellyttää kuitenkin myös virtuaalimaailmojen kehittäjiltä työtä luoda kuluttaja-asiakkaiden piirissä yleistyville Tablet-tietokoneille soveltuvia kevyempiä versioita sosiaalisista virtuaalimaailmoista. Tällä hetkellä käyttöön on saatavana rajoitetuin ominaisuuksin Pocket Metaverse-sovellus.

Takaisin ylös