Toimintamallien kuvaukset

Tällä sivustolla olevien esimerkkien pääpaino on nuorille suunnatuissa ammatillisten perustutkintojen työvaltaistamisessa.  Sivustolle on kerätty konkreettisiksi esimerkeiksi Opetushallituksen rahoituksella (pääsääntöisesti valtionavustuksella) kehitettyjä toimintamalleja työvaltaisesta oppimisesta. Monet esimerkit sopivat virikkeiksi ja pohjaksi myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kehittämiseen. Esimerkeistä on pyritty pedagogisen ja opiskelijanäkökulman lisäksi kuvaamaan oppilaitosjohtoa kiinnostavat rakenteelliset ja taloudelliset toimintaperiaatteet sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta työnantajaa koskevat seikat. Nykytekniikan hyödyntämiseen liittyviä laitteisto- ja infrastruktuurivaatimuksia on kuvattu sivuston osiossa Mobiilioppiminen.

Oppilaitoksessa tapahtuva työvaltainen oppiminen

Learning by Doing -toimintamallissa kuvataan pienen oppilaitosyksikön kaikkien aloittavien opiskelijoiden yhtäaikaista kahdeksan viikon työvaltaista kokeilua ja siitä versoneita uusia kehittämiskohteita sekä toimintamalliin kiinteästi liittyvää työpajayhteistyötä.

Pintakilta-toimintamallista on neljä osakuvausta. Ensimmäisessä kuvataan toiminnallista ja pelillistä tapaa perehdyttää opiskelijat opintojen alussa työturvallisuuteen ja toisessa toimivaa tapaa avata opiskelijoille ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit avoimesti jokaisen opintokokonaisuuden alussa. Kolmas ja neljäs osakuvaus valottavat vertaisoppimista ja tutortoimintaa sekä Pintakillan hyväksi havaittua tapaa toteuttaa projektioppimista.

Kulttuurin ammattipajat on malli, jossa yrittäjäartesaani tekee oman työnsä ohessa ohjaustyötä koulun artesaanipajassa. Mallia voi soveltaa muillekin aloille.

TOY - työssäoppiminen yrittäjänä -toimintamallia esitellään työssäoppimisjakson aikana mahdollistuvan oman alan yrittäjyyskylvyn kannalta.

Työelämässä tapahtuva työvaltainen oppiminen

InnoMerkkarit opiskelevat osan tutkinnostaan oppilaitoskampuksella toimivien pienyrittäjien yrityksissä.

Vastuuta ottamalla opit -toimintamallissa opiskelijaryhmä vastaa työssäoppimisjaksollaan kunnallisen vanhuspalveluosaston toiminnasta. Vakituiset työntekijät ovat ohjaavassa roolissa.

Sitä saa mitä tilaa -toimintamallin kuvauksesta voi ottaa mallia yrityslähtöiseen laajennettuun työssäoppimiseen.

Ammattiopisto Tavastian laajennetun työssäoppimisen ryhmämallissa keskitytään suurehkon rakennusalan osaston rakenteellisiin ja pedagogisiin järjestelyihin, joiden avulla kolme opettajaa kahdeksasta saadaan lähes päätoimisesti ohjaamaan 74 ov/120 ov ammatillisesta perustutkinnosta oikeilla työpaikoilla suorittavien opiskelijoiden opintoja.

2+1 -malli on kuvaus siitä, miten ammatillisen perustutkinnon suorittaja voi viimeiseksi vuodeksi siirtyä oppisopimusopiskelijaksi. Toimintamallia voi soveltaa myös muun mittaisiin oppisopimuksiin.

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallissa kahden vuoden merkonomiopinnoista toinen vuosi opiskellaan pääsääntöisesti opiskelijan hankkimalla kaupan alan työpaikalla.

Duunissa tutkinto ja Toisin tehden ammattiin on toimintamalli keskeyttäneiden opiskelijoiden etsimisestä ryhmäksi suorittamaan tutkintonsa loppuun työpaikoilla.

Työpaja-yhteistyötä kuvataan osana Learning by Doing -toimintamallia

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien suorittaminen työpaikalla ja työvaltaistaminen oppilaitoksessa

Oma osionsa on varattu kuvaukselle siitä, minkälaisilla järjestelyillä ja tehtävänannoilla ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia voidaan suorittaa työssäoppimisjaksoilla sekä miten ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia voidaan työvaltaistaa oppilaitoksen alueella järjestettävässä lähiopetuksessa.

Takaisin ylös