Laitteiden lainaaminen

Katso myös
Ammattipedassa:

Kun mobiilioppimiseen käytetään koulun laitteita, on hyvä luoda selkeät käytännöt laitteiden lainaamiseen. Mobiililaitteiden lainaamisen käytännöt vaihtelevat sen mukaan, lainataanko laitteita

  • yksittäisille tunneille,
  • ryhmän käyttöön pidemmäksi ajaksi tai
  • opiskelijoille koulun ulkopuolella käytettäviksi.

Laitteen lainaaja on vastuussa siitä ja vastuun häviämisestä tai rikkoutumisesta määrittää jokainen organisaatio oman kulttuurinsa mukaan. Lainauslomakkeen on hyvä olla samalla käyttösopimus, jossa määritellään sallittavan käytön säännöt. Koska monilla on omassa käytössään mobiililaite, on hyvä määritellä ne erot, jotka oppimiskäyttöön tarkoitettu lainalaite tuo tullessaan. Näihin eroihin liittyviä kysymyksiä ovat mm.

  • Saako laitteeseen ladata musiikkia?
  • Saako laitteeseen ladata muita kuin oppilaitoksen jo sinne lataamia sovelluksia?
  • Saako laitteen käyttöjärjestelmään kajota?
  • Mitkä ovat ne hyvät tavat, joilla laitetta käytetään esim. videokuvaamiseen?
  • Saako laitetta lainata ulkopuolisille?
  • Mikä on omavastuu jos laite hajoaa tai häviää?
  • Mitä tapahtuu jos laitetta käytetään sääntöjen vastaisesti?

Lainauslomakkeeseen on myös hyvä kirjata laitteen sarjanumero tai muu tunniste, jotta palautuksen yhteydessä pystytään kontrolloimaan, että kyseessä on oikea laite. (kts. laitteiden hallinnasta lisää täältä)

Takaisin ylös