Resurssit

Tarvittavien resurssien määrä riippuu tavasta hyödyntää oppimispelejä tai 3d-simulaatioita. Opetuksen tukena voidaan hyödyntää kaupasta saatavia pelejä, mikäli ne sisältävät pedagogisesti mielekästä toimintaa tai sisältöjä. Opettaja tarvitsee kuitenkin aikaa testata peliä ja sen soveltuvuutta omaan opetukseensa.

Oppimispelien ja simulaatioiden kehittämisessä on usein varsinkin ammatillisessa koulutuksessa tehty yhteistyötä alan opettajien ja pelifirmojen kesken. Malli vaatii enemmän resursseja, mutta lopputulos vastaa useimmiten tilaajan (koulutusorganisaation) toiveita.

Kolmas tapa on toteuttaa 3d-simulaatiopeli kaupalliseen virtuaalimaailmaan (esim. Second Life, OpenSim-palvelut) Malli vaatii aikaa sekä pedagogista että teknistä osaamista toteuttajaltaan. Kustannukset voivat jäädä edullisemmaksi kuin pelifirma-yhteistyössä.

Valmista virtuaalimaailma-alustaa hyödynnettäessä voidaan tekninen toteutus jättää myös ammattilaisten toteutettavaksi. Mikäli mahdollista voidaan oppimispeli tai simulaatio toteuttaa kokonaan myös koulutusorganisaation sisäisenä työnä, mikäli riittävää osaamista tai esim. pelisuunnitteluun liittyvää koulutusta talossa tarjotaan.

Takaisin ylös