Ääni, kuva ja video oppimisen rikastajina

Ammatillisessa oppimisessa tekstin tuottamisen ei tulisi olla keskiössä. Mobiililaitteiden avulla voidaan

  • dokumentoida,
  • havainnollistaa,
  • tehdä muistiinpanoja,
  • kertoa tarinoita,
  • näyttää osaamista ja
  • harjoitella käsitteitä monimediaisesti

ääntä, kuvaa ja videokuvaa hyväksi käyttäen. Näin voidaan tukea opiskelijoiden erilaisia oppimisen tyylejä, hyödyntää tehokkaasti autenttisia oppimistilanteita työpaikoilla ja kannustaa opiskelijaa aktiiviseen tiedon tuottamiseen, itsearviointiin ja reflektioon sekä opitun näkyväksi tekemiseen. (Traxler J. 2009, Current State of Mobile Learning.)

Kun dokumentoitavat asiat tapahtuvat oppilaitoksen ulkopuolella, kuten erilaiset huoltotoimenpiteet, työprosessit tai asiantuntijahaastattelut, voi mobiililaitteella hoitaa kokonaisuuden kuvaamisesta ja muokkaamisesta, verkkoon lähettämiseen ja kommentointiin asti. Kun tuotokset jaetaan suoraan mobiililaitteesta blogiin tai wikiin, niitä voidaan palata käsittelemään myös jälkikäteen, opittavan asian tavoitteiden mukaisesti.

Keskustelun aiheena voi olla:

  • mitä opittiin ja toteutuivatko tavoitteet,
  • mikä on muuttunut suhteessa tähän hetkeen,
  • mitä tekisit nyt toisin,
  • mitä jatkoajatuksia tilanne herätti.

Katso video

Asentajakilta perehtyy jäähdyttimen toimintaan

Opiskelijoiden ja opettajan tuottamaa valmista materiaalia voidaan käyttää opiskelumateriaalina ja keskustelun herättäjänä “flipped classroom”-tyyliin, samaan tapaan kuin ulkopuolisten tuottamia valmiita videoluentoja, podcasteja tai sähköisiä kirjoja.

Kun mobiilioppimisen toteutusta lähdetään suunnittelemaan, on hyödyllistä tutustua erilaisiin pedagogisiin malleihin:

Mobiileja kuvaa, ääntä ja videota hyödyntäviä esimerkkejä eri aloilta:

Tutkinto/ryhmä: Hotelli-, ravintola- ja catering -alan pt, matkailuvirkailijaryhmä
Oppimisen tavoite: Tiimissä toimiminen, tapahtumatuotantoalaan tutustuminen
Pedagoginen malli: Casepohjainen mobiilioppiminen
Käytettävä sovellus: iPad ja iPodTouch ja iMovie videontekosovellus
Esimerkki tuotoksesta: Konferenssipalvelujen asiantuntijahaastattelu
Katso tarkempi kuvaus toteutuksesta täältä

Tutkinto: Kiinteistöpalvelujen pt (aikuiset), kiinteistönhoidon koulutusohjelma
Oppimisen tavoite: WC-pöntön korjaamisen vaiheiden oppiminen
Pedagoginen malli: Työvaiheiden ja prosessien opettelu ja mallinnus
Käytettävä laite ja sovellus: iPad ja iMovie videontekosovellus
Esimerkki tuotoksesta: Kiinteistöhuolto, wc:n korjaus
Katso tarkempi kuvaus toteutuksesta täältä

Asentajakilta-wiki
Tamperelainen asentajaopiskelijoiden ja opettajien sivusto, jossa vahvasti mukana blogit ja mobiililaitteden ja videoiden hyödyntäminen

Pintakilta-wiki
Tästä wikistä Kiltakoulut-hanke sai alkunsa. Ammattiopisto Tavastian teollisen pintakäsittelyosaston wikiympäristö.

Matkailukilta-blogi

Keikkailu-blogi
Salon seudun ammattiopiston Keikkailu-oppimisympäristön toimintatavan esittely.

Takaisin ylös