Virtuaalimaailmat

Virtuaalimaailmojen hyödyntämisellä saavutettavia etuja

  1. Yhteisöllinen toiminta ja tiedon rakentaminen
  2. Voimakas läsnäolon tunne, keskittyminen
  3. Viestinnän rikastuminen ja tasa-arvoistuminen avatar-hahmon kautta
  4. Autenttisten oppimissimulaatioiden kustannustehokas toteuttaminen
  5. Oppimistulosten paraneminen

YLEISTÄ

Virtuaalimaailma on kolmiulotteinen, tietokoneella luotu digitaalinen ympäristö, joka usein jäljittelee reaalimaailman autenttisuutta. Käyttäjät luovat ympäristöön oman avatar-hahmonsa, joka on käyttäjätili. Avatarin avulla viestitään, navigoidaan ja tutkitaan erilaisia ilmiöitä 3d-ympäristössä.

Virtuaalimaailmassa voi keskustella chatin tai äänitoiminnon kautta muiden avatar-hahmojen kanssa, ja se mahdollistaa reaaliaikaisen kohtaamisen ja elämyksellisen yhdessä toimimisen verkossa. Käyttäjät voivat ostaa tai vuokrata maa-alueita, joille he voivat rakentaa omia objekteja, kuten informaatiotauluja ja kokonaisia rakennuksia huonekaluineen, tai koota nämä kaksi yhteen ja tuottaa kiinnostavia oppimisen tiloja toiminnallisine tehtävineen.

Tähän kuva https://www.dropbox.com/s/jmk4u8rpbt508lr/kuvasltelmus.jpg

Virtuaalimaailmassa on yleensä oma talousjärjestelmänsä valuuttoineen. Hyödykkeitä, kuten vaatetusta, rakennuksia, jne. voidaan hankkia virtuaalisella valuutalla. Usein virtuaalinen valuuttaa on sidottu aitoon valuuttaan esimerkiksi Yhdysvaltain dollariin tai Euroon.

Virtuaalimaailmat ovat useimmiten kehitetty alkujaan ihmisten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja rikastamiseen (Social Virtual World). Termi MUVE (Multi User Virtual Environment) on toinen yleisesti käytetty lyhenne kuvaamaan virtuaalimaailmoja. Termi-MUVE pitää sisällään ilmiöön liittyvät keskeisimmän tekijän: ympäristön monien samanaikaisten käyttäjien ulottuvuuden.

Virtuaalimaailmat poikkeavat oppimispeleistä ja simulaatioista olennaisesti. Niissä ei ole ennalta määrättyä tavoitetta ja tehtäviä, joita käyttäjän tulee suorittaa. Virtuaalimaailmoissa ei ole  myöskään pistelaskujärjestelmää tai etenemistasoja, jotka ovat oppimispeleistä ja joistakin simulaatioistakin tuttuja. Virtuaalimaailmojen sisään voidaan kuitenkin rakentaa oppimispeleistä ja simulaatioista tuttuja elementtejä tehtävineen.

Virtuaalimaailmojen opetuskäytössä on toteutettu oppimisen simulaatioita myös meillä  Suomessa. Mallinteiden tavoitteena on useinmiten jäljitellä prosesseja, jotka olisivat reaalimaailmassa kalliita, vaikeita tai vaarallisia toteuttaa. Erilaiset tilannesimulaatiot (esim. asiakaspalvelutilanteet, kielten opetus), jotka eivät vaadi mittavaa ympäristön rakentamista soveltuvat kokemusten mukaan hyvin myös virtuaalimaailmoihin. Yksi syy tähän on se, että virtuaalimaailmat tarjoavat edullisen vaihtoehdon 3d-simulaatioiden toteuttamiseen verrattuna alusta asti kehitettyyn 3d-oppimissimulaatioon. Käytännön esimerkeissä esitellään molempia edellä mainittuja toteutustapoja.

Takaisin ylös