Resurssit

Simulaattorit maksavat huomattavasti vähemmän kuin aidot laitteet tai harjoittelu todellisissa tilanteissa. Myös käyttökustannukset ovat alhaisemmat, koska simulaattorin käytöstä ei synny polttoaine- tai materiaalikuluja. Simulaattori on yleensä varsin huoltovapaa. Simulaattorit myös antavat opiskelijoille mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun ilman turvallisuusriskejä.

Tilaratkaisuiltaan simulaatoriopetus edellyttää riittävän suuria ja muunneltavissa olevia tiloja sekä atk-laitteiston ja videointitekniikan saumatonta yhteenliittymistä. Simulaattoritilassa voi olla sen tyypistä riippuen yhdestä kuuteen opiskelijaa. Tarkkailemassa ja analysoimassa voi olla suurikin joukko opiskelijoita, jos tarkkailu tapahtuu erillisestä tilasta, joka ei häiritse simuloijien keskittymistä, esimerkiksi videon välityksellä. Myös simulaatioharjoituksen purkutilanteessa tulee voida käyttää saumattomasti atk- ja videotekniikkaa.

Simulaattoriopetuksen suunnittelu pitää olla sisällytettynä kurssien opetussuunnitelmiin. Tällöin simulaattorit tulevat tehokkaaseen käyttöön. Suunnittelemalla oikeanlaisia tehtäviä simulaattoriopetuksesta tulee mielekästä ja motivoivaa. Myös huomattava osa kenttäharjoittelusta voidaan siirtää luokkatiloihin, jolloin opetusjärjestelyt helpottuvat ja kustannukset alenevat, joten simulaattoriopetus nähdään osittaisena ratkaisuna korkeiden kustannusten alentamiseen.

Metsäkonealalla uuden kuormatraktorin hinta on tyypillisesti noin 200 000 euroa, kun taas kuormatraktorisimulaattori maksaa noin 30 000 euroa. Harjoitteluleimikot tai keliolosuhteet eivät ole simulaattorikoulutusta rajoittavana tekijänä. (Kujansuu 2008)

Oppimisen siirtovaikutukseen (tehokkuuteen) vaikuttavat simulaattorin suuri fyysinen ja tekninen
autenttisuus, sekä sosiaalinen ja psykologinen autenttisuus. Tämän lisäksi simulaattorit tarvitsevat tuekseen myös opetusta tukevia tukiprosesseja, sovelluksia ja havainnollistuksia. Lisäksi koulutusorganisaation suunnittelun ja resurssoinnin tarpeiden huomioiminen on merkityksellistä. (Ranta, P 2003) Simulaattorin hankintapäätökseen pitäisi aina liittyä selkeä panostus koulutuksen suunnitteluun ja varata simulaattorikoulutuksen kehittämiseen riittävästi resursseja. Hyväksi havaitut opetuskokemukset/-käytännöt tulee voida siirtää myös muille opettajille.

Tietolaatikko/grafiikka:

Simulaattori ei toimi opetusvälineenä jos:

 • Oppilaiden annetaan ottaa simulaattorin käyttö omaan haltuun. Käyttö siirtyy nopeasti leikiksi.
 • Simulaattori rooli on olla opiskelun vapaa-aikojen täyttäjä ilman selkeää paikkaa opetussuunnitelmassa
 • Suorituksia ei valvota eikä anneta palautetta
 • Opettajat eivät hallitse simulaattorin käyttöä eivätkä tiedä miten muut opettajat sitä hyödyntävät.
 • Simulaattori mielletään pelkästään yhdeksi ”virtuaaliseksi” koneeksi.

Simulaattori toimii opetusvälineenä, jos:

 • Simulaattori otetaan suunnitelmalliseen käyttöön ja hyödynnetään sen antamia mahdollisuuksia koulutusympäristönä
 • Simulaattoria käytetään sellaisissa tilanteissa, joissa virtuaalisen kouluttamisen etuja pystytään hyödyntämään koulutuksen apuna (tilanteiden samanlaisuus, erityistilanteet, toistettavuus, mittaaminen, yksinkertaistaminen)
 • Simulaattorille pystytään löytämään koulutusrooli laajasti koko opetussisällön tavoitteiden kouluttamisessa.
 • Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmä
 • Koneen käyttö
 • Työtekniikat eri tilanteissa
 • Työtaktiikat eri tilanteissa

(Peltola, 2012.)


Takaisin ylös