Haasteita

Mobiiliohjaus tarjoaa ammatilliseen kontekstiin mahdollisuuksia, mutta toki haasteitakin. Kommentointiin ja vuorovaikutukseen on varattava riittävästi aikaa. Mikäli blogi tai Facebook-ryhmä on nimenomaan ohjausta varten, on tärkeää, että ainakin opettaja käy siellä säännöllisesti antamassa palautetta ja rohkaisemassa opitun reflektointiin. Jos bloggaus jää opiskelijan kuvalliseksi tai sanalliseksi monologiksi, se ei toimi ohjauksen välineenä eikä linkity oppimisen tavoitteisiin.

Työssäoppimisen ohjauksen ollessa kyseessä, on keskeistä sopia toimintatavoista kirjallisesti työssäoppimispaikan kanssa. Sopimuksessa on hyvä mainita ainakin,

  • mitä sovelluksia tai alustoja ohjauksessa käytetään
  • kuka näkee julkaisut
  • kommentoiko joku työpaikalta julkaisuja
  • mitä saa kuvata tai videoida ja
  • liittyykö materiaaliin erityisiä salassapidon näkökulmia.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla kuvaaminen ja verkkokirjoittaminen on ymmärretysti rajoitettua, mutta lisäksi muillakin aloilla voidaan haluta rajoittaa verkkoon päätyvää materiaalia. On kuitenkin tärkeää avata oppimisen ja ohjauksen näkökulmaa työssäoppimissopimuksia tehtäessä, jotta kaikkea julkaisemista ei kielletä ns. varmuuden vuoksi.

Opiskelijoiden kanssa tulee käydä läpi pelisäännöt ja sopimukset ennen työssäoppimisen aloittamista ja muistuttaa reunaehdoista tarpeen tullen.

Verkkoympäristö voi muodostua mobiiliohjauksen haasteeksi sillä kaikkialla ei ole avointa verkkoa. Mikäli opiskelijalla on dokumentointiin sopiva laite mukanaan, materiaalia voi siirtää verkkoon myöhemminkin, mutta tällöin reaaliaikainen ohjaaminen esimerkiksi Skypen, Facetimen tai Adobe Connectin avulla ei onnistu. Datasiirtoa tulee käyttää harkitusti sillä siitä koituu kustannuksia, joiden maksamisesta tulee sopia etukäteen.

Laiteympäristö on oma haasteensa. Oppilaitoksilla on vielä varsin rajallinen määrä riittävän monipuolisia mobiililaitteita. Monilla ammatillisilla opiskelijoilla ja opettajilla on omia laitteita, mutta etenkin opettajien kohdalla tarvitaan sopimuksia omien laitteiden työkäytöstä ja siihen liittyvistä mahdollisista korvauksista.

Takaisin ylös